Puno poštovanje demokratskih principa, ustavnost i zakonitost su temelji svake moderne, demokratske i pravne države, a politički dijalog ključ izlaska iz političke, institucionalne i svake druge krize u kojoj se nalazi Crna Gora, poručio je predsjednik Bošnjačke stranke mr Ervin Ibrahimović.

“Uvođenje prakse da se snagom 41 ruke u parlamentu može sve, pa i neustavno zakonom mijenjati Ustav, uvodi Crnu Goru u spiralu donošenja zakona za jednokratnu upotrebu po mjeri bilo koje aktuelne većine i pravnu nesigurnost nepoznatu u praksi demokratskih sistema u svijetu, štetnu za dalji demokratski razvoj Crne Gore, ukupni društveni ambijent i evropske integracije.

U tom pravcu dijelim zabrinutost naših međunarodnih partnera u vezi sa dubinom političke krize u Crnoj Gori i pravcem u kojem bi Crna Gora mogla krenuti uspostavljanjem takve političke prakse. Pozivam predstavnike svih političkih partija na poštovanje demokratskih principa, Ustava i zakona kao i na međusobnu saradnju u interesu građana i države Crne Gore. Bošnjačka stranka je apsolutno posvećena dijalogu o daljoj euroatlanskoj budućnosti Crne Gore na principima koji karakterišu demokratsko, građansko, sekularno i antifašističko društvo”, kazao je Ibrahimović.