Podsjetila je da je mišljenje MMF-a da kamatne stope u BiH trebaju pratiti rast kamatnih stopa u euro zoni kako bi se ublažila inflacija za koju je napomenula da je vrlo visoka. Naime, rastom kamatnih stopa smanjuje novčana masa u opticaju te se tako snižava stopa inflacije. Iancu je konstatovala da je Centralna banka Bosne i Hercegovine prva na potezu.

"Vidimo potrebu da kamatne stope rastu. Smatramo da bi Centralna banka Bosne i Hercegovine trebala učiniti prvi korak u smislu rasta stope naknade na rezerve kako bi se dalje prilagođavale kamatne stope onima u euro zoni", kazala je.

Podsjetila je da su kamatne stope u euro zoni porasle za 400 baznih poena ili četiri posto, a da su Bosni i Hercegovini rasle za 75 baznih poena ili 0,75 posto. Ukazala je da se ne očekuje da taj rast u Bosni i Hercegovini bude jednak rastu u euro zoni, ali da on svakako treba biti veći.

Podjetimo, prije nekoliko dana nakon sastanka sa Iancu federalni premijer Nermin Nikšić kazao je da se protivi povećanju rastu kamatnih stopa, ali I smanjenju plata.

Šefica MMF-ove misije u Bosni i Hercegovini u tom kontekstu je poručila da se od domaćih vlasti traži da smanje tekuću potrošnju, a da je na njima da utvrde kako će smanjiti tu budžetsku potrošnju.

"Vlasti moraju same odlučiti gdje će stvoriti prostor za obuzdavanje fiskalne potrošnje. Međutim, naš općeniti savjet je da smanje tekuću potrošnju, ali da izbjegnu rezove za kapitalnu potrošnju (kao što su veliki infrastrukturni projekti", naglasila je. Međutim, podsjetila je da se najveći dio te tekuće potrošnje odnosi na plate u javnom sektoru.