Većina ovih kompanija prošle godine je imala rast prihoda za nekoliko stotina miliona maraka. Prema podacima portala Biznis.info, u 2022. godini u Federaciji Bosne i Hercegovine najveće prihode imala je Holdina 1,59 miliradi maraka (2021. godine orihod je iznosio 1,1 milijardu), a ova kompanija ostavrila je dobit od 4,6 miliona maraka.

Hifa Oil je na drugom mjestu po prihodima sa 819 miliona maraka (544 miliona u 2021.), ali je ujedljivo prva po ostvarenoj dobiti sa 20 miliona maraka profita.

G-Petrol (Gazprom) imao je ukupne prihode od 780 miliona maraka (godinu ranije 693 miliona KM), a dobit 2,3 miliona maraka.

Hifa Petrol je četvrata po prihodima sa 731 milion (godinu ranije 483.069.490 KM), a treća po dobiti 15,6 miliona maraka.

Komapnija Antunović AGS Orašje imala je 525 miliona maraka prihoda (godinu ranije 242.642.695 KM), a3,3 miliona maraka dobiti.

Petrol BH Oil Company imala je prihode 482 miliona maraka (godinu ranije 426.762.912 KM) i dobit 7,4 miliona. Energopetrol je posljendji na listi sa prihodom 227 miliona maraka KM (godinu ranije 158.030.114 KM), dok je drugi po dobiti 16,5 miliona maraka.