Jučer je politička analitičarka Ivana Marić na svome Facebook profilu potvrdila da joj je Naša stranka ponudila mjesto zamjenica gradonačelnika Grada Sarajeva. Uslijedila je burna reakcija javnosti, naročito nakon što je objavljen snimak na kojem se Ivana Marić na neprimjeren način odredila prema Bošnjacima kao nacionalnoj kategoriji.

Novi saziv Gradskog vijeća trebao bi se sastati najkasnije 14 dana od 26. februara, dana kad je Centralna izborna komisija BiH utvrdila njegov sastav. Po statutu, na prvoj sjednici biraju se gradonačelnik i njegovi zamjenici.

U Gradsko vijeće, koje broji 28 članova, izabrani su:

iz Općine Stari Grad Seid Škaljić (NBL, Bošnjak), Almedin Miladin (NiP, Bošnjak), Vedad Deljković (SDA, Bošnjak), Muamer Mekić (SDP, Bošnjak), Vedran Dodik (SzG, Hrvat), Jasmin Skorupan (samostalni vijećnik, Srbin), Srđan Simonović (SDA, Srbin);

iz Općine Centar Amra Zulfikarpašić (NS, Bošnjakinja), Jasmin Ademović (NiP, Bošnjak), Nihad Uk (NS, Ostali), Lejla Ćosović (samostalna vijećnica, Bošnjakinja), Biljana Lazarević (NiP, Srpkinja), Željko Majstorović (PZP, Hrvat) i Dragan Stevanović (SDP, Srbin);

iz Općine Novo Sarajevo Elvedin Korora (SDP, Bošnjak), Samir Bejić (NiP, Ostali), Mirela Džehverović (NS, Ostali), Alma Čengić (SDA, Bošnjakinja), Marijela Hašimbegović (DF, Hrvatica), Danijela Šahat (NiP, Hrvatica), Srđan Srdić (samostalni vijećnik, Srbin);

iz Općine Novi Grad Adi Škaljić (NS, Bošnjak), Enisa Spahić (samostalna vijećnica, Ostali), Bajro Biber (BOSS, Bošnjak), Drago Jurić (USD, Hrvat), Alem Logo (NiP, Bošnjak), Toni Vukadin (NiP, Hrvat), Ratko Orozović (NS, Srbin).

U novom sastavu Gradskog vijeća najviše vijećnika imaju NiP (7), zatim Naša stranka (5), po tri SDA i SDP, četiri su vijećnika samostalna (na izborima izabrani na listama SDP-a, SDA, NiP-a i BOSS-a), a po jednog imaju DF, NBL, SZG, USD, BOSS i PZP.

U sastavu novog Vijeća izabrano je dvanaest Bošnjaka (42,9%), po šest Srba (21,4%) i Hrvata (21,4%) dok je četvero Ostalih (14,3%). Prema popisu Stanovništva iz 2013. godine u četiri gradske općine živjelo je 80,7% Bošnjaka, 2,8% Srba, 4,8% Hrvata i 10,5% Ostalih.

U vezi s izborom Ivane Marić za zamjenicu gradonačelnika Grada Sarajeva postoje četiri opcije: da sama odustane od kandidature, da Naša stranka odustane od prijedloga da ju kandidira, da ne bude izabrana na sjednici i da bude izabrana.

Iz sastava Gradskog vijeća jasno je da ju “Četvorka” može samostalno izabrati jer ima natpolovičnu većinu (16 vijećnika). Također, jasno je i to da njezin izbor ne mogu spriječiti sami Bošnjaci, koje je uvrijedila ismijavajući ih i negirajući im nacionalno ime, jer ih ima manje od 50 posto u Gradskom vijeću grada u kojem po popisu stanovništva iz 2013. godine čine apsolutnu većinu.

Bude li poštovana “stranačka disciplina”, izbor Ivane Marić direktno će ovisiti od volje vijećnika NiP-a budući da imaju najveći broj zastupnika u Gradskom vijeću i čine gotovo polovinu vijećnika “Četvorke”. Ipak, realnije je očekivati da će svi problemi u vezi s njezinom izborom biti riješeni prije nego što se prijedlog nađe pred vijećnicima i bude ponuđen na glasanje te da će unutar stranačkih rukovodstava biti pronađen način da se amortiziraju negativne reakcije i zaustavi daljnja erozija ugleda Gradskog vijeća i gradske uprave koja još nije ni formirana. U suprotnom, NiP će morati da javno bira između kolacionih partnera i onoga što o Ivani Marić misle birači ove stranke.