Treća Evropska konferencija o hidžami pod nazivom "Hidžama u sportu i rehabilitaciji“ bit će održana 27. maja u Sarajevu.

Predavači na konferenciji su profesori sa medicinskih fakulteta iz BiH, država regije, Velike Britanije, Turske i Egipta, a on-line će se javiti profesori iz Kine, Kanade.

Najnovija istraživanja o koristima hidžame u sportu i rehabilitaciji, na konferenciji će predstaviti dekan FESTO u Sarajevu Ifet Mahmutović, trener i selektor paraolompijske reprezentacije u sjedećoj odbojci.

Također će o hidžami govoriti i profesor fizikalne medicine i rehabilitacije Univerziteta Al Azhar i Vojno-medicinske akademije u Kairu, Reda Awad, profesor Univerziteta medicinskih nauka iz Istanbula Sulejman Ersoy, te doktor Gradske bolnice, Birmingam (UK) Husein Nagi i doktor Nivin Šerif iz Otawe, Kanada.

Svoja zapažanja o koristima hidžame i uspješnoj primjeni hidžame kod nekih neuroloških neizlječivih stanja i oboljenja, dat će i profesor neurologije Kasr Al-Aini sa kairskog univerziteta, te neoruhirurg iz BiH, Merim Omerhodžić.

Kako je najavljeno, sportisti iz BiH i drugih država će iznijeti svoja iskustva nakon tretmana hidžamom i uticaj tretmana na poboljšanje sportskih performansi.

Konferenciju, koja će biti održana u hotelu Hollywood, organizuje Udruženje "Zdravlje Bosne - Healthbosnia".