- I posljednji put kada smo bili prinuđeni da se “prebrojavamo”, kada je na Bosnu i Hercegovinu izvršena brutalna agresija, Bećirović je odlučio da ne učestvuje u njenoj odbrani već da se skriva u partijskim prostorijama. S obzirom da su ideologije i politike koje su odgovorne za agresiju na Bosnu i Hercegovinu još uvijek žive i da predstavljaju stalnu prijetnju, te da je strah od novih sukoba bio itekako prisutan još prije samo nekoliko mjeseci, rad na jačanju naših odbrambenih kapaciteta i davanje do znanja da smo spremni ponovo braniti i odbraniti domovinu nije “politička izjava” već odgovorno ponašanje i obaveza svih nas – kazao je.

Poručuje da će bosanskohercegovačke patriote biti snažne i dobro organizovane, bez obzira na Bećirovićevo protivljenje.

– Od njega svakako ne očekujemo da učestvuje u odbrani Bosne i Hercegovine. Što se tiče drugih prebrojavanja na koja se poziva, teško je prebrojati mlade koji su napustili Bosnu i Hercegovinu tokom 24 godine koje je Denis Bećirović proveo u parlamentima. Nešto lakše je prebrojati Bošnjake kojima je uskraćeno pravo na prebivalište zbog Bećirovićevog glasanja u zamjenu za ostanak u fotelji. Tome svjedoči činjenica da je politički kapacitet Bošnjaka u entitetu RS drastično umanjen nakon usvajanja Zakona o prebivalištu. Mogu se izbrojati i političari koji su u sukobu interesa, a koji su izbjegli odgovornost jer je Bećirović, u zamjenu za ostanak u fotelji, glasao za Zakon o sukobu interesa koji je to omogućio. Zbog toga ćemo se prebrojavati i 2. oktobra i kazniti Bećirovića za 24 godine prodaje Bošnjaka i državnih interesa, te populizma i demagogije koju je naplatio milionima iz budžeta – dodao je.