Za većinu građana Evrope činjenica da se slučaj korupcije pojavljuje unutar evropskih institucija ne bi trebalo da predstavlja veliko iznenađenje. Prošlog proljeća, u prosjeku 68 posto ispitanika u anketi širom EU reklo je da je korupcija široko rasprostranjena u njihovoj zemlji. Pa zašto bi bilo drugačije u Strazburu ili Briselu? Kao što pokazuje infografika portala Statista, Grčka prednjači u svim zemljama EU po percepciji korupcije. Uz Grčku, korupcija je najrasprostranjenija u Mađarskoj, Španiji i Italiji. Ove zemlje su iznad prosjeka EU. Naime, 68 posto stanovnika Unije smatra da je korupcija široko rasprostranjena u EU. Ispod EU prosjeka su Njemačka, Belgija i Francuska. Prema Dancima, korupcija nije posebno rasprostranjena u Danskoj. Uz Finsku, Danska je jedina država članica EU u kojoj manje od jedne petine građana vjeruje da je korupcija još uvijek prisutna na nacionalnom nivou.