Nakon što je sredinom ove godine preuzeo upravljanje Gradom Zagrebom, Tomislav Tomašević krenuo je u radikalno rezanje troškova. Prema prvim informacijama koje su objavljene u medijima, ovim rezanjem troškova među najpogođenijim bile bi organizacije i udruženje nacionalnih manjina. 

Tomašević je za iduću godinu predložio pet miliona kuna (1,3 miliona KM) za rad svih nacionalnih manjina. Primjera radi, budžet za nacionalne manjine prethodnih godina kretao se između 11 i 13 miliona kuna (2,8 i 3,4 miliona KM), a čak i u vremenima recesije, pa i pandemije virusa korona i potresa u Zagrebu nije padao ispod osam miliona kuna. Važno je za razumijevanje naglasiti kako se radi o sredstvima održavanja prostorija, platama zaposlenih osoba, ali i programima koje manjine održavaju.

Sedmični list za politiku, društvo i kulturu "Stav" kontaktirao je ured gradonačelnika Grada Zagreba Tomislava Tomaševića i postavili smo im nekoliko kratkih pitanja u vezi s ovim slučajem.

Šta je dovelo do odluke o smanjenju sredstava za rad nacionalnih manjina?

Ne postoji takva odluka. Naime, izrada prijedloga budžeta Grada Zagreba za 2022. godinu, a time i finansijskog plana za nacionalne manjine je još u toku, što znači da se još uvijek ne zna konačan prijedlog finansijskog plana za nacionalne manjine za 2022.

Bošnjačke nacionalne organizacije su saopćile kako će potencijalno smanjenje sredstava dovesti do toga da uopće neće moći provoditi planirane aktivnosti, a među njima i one koje su vezane za obilježavanje godišnjica Genocida u Srebrenici. Kako komentirate ove navode?

Kao što je rečeno, odluka o smanjenju sredstava nije donesena. S obzirom na finansijsku situaciju u Gradu Zagrebu, planiranje budžeta za iduću godinu bit će velikim dijelom u znaku ušteda i smanjenja troškova koje se očekuje od svih gradskih ureda jednako. 

Poštivanje ljudskih prava i prava nacionalnih manjina za ovu gradsku upravu je neupitno kao i komemoriranje Genocida u Srebrenici. 

Je li tačna informacija da ove godine niste bili na komemoraciji za žrtve Genocida? Ako jeste – zašto niste bili?

Ove godine na komemoraciji u Saboru bio je i zamjenik gradonačelnika Luka Korlaet, koji je na komemoraciji održao i govor i predsjednica našeg saborskog kluba Sandra Benčić. Podsjećamo da je i zastupnik Glavašević koji je član našeg saborskog kluba jasno govorio o Genocidu u Srebrenici. Stav gradonačelnika kao i stranke "Možemo!" vezan za Genocid u Srebrenici je više nego jasan.

Hoćete li možda preispitati svoju odluku?

Kao što je rečeno, odluka o budžetu nije donesena.