Forum islama u Francuskoj (FORIF), koji okuplja glavne predstavnike te religije u zemlji, održao je prvi sastanak prošle subote i zamijenio Francusko vijeće muslimanskog bogoštovlja (CFCM), koje je postojalo od 2003. godine ali je raspušteno zahvaljujući unutarnjim trzavicama.

Forum će od sada biti glavni sagovornik države u pitanjima muslimanske vjere, koju u Francuskoj prakticira između 4 i 5 miliona ljudi (oko 8% stanovništva).

Prema riječima ministra unutarnjih poslova Francuske Géralda Darmanina, ovo tijelo imat će zadaću da bude „bliže“ potrebama muslimana u svakodnevnom životu da budu manje pod uticajem trećih zemalja.

Isto tako, novi Forum će se morati prilagoditi zakonu o sekularizmu iz 2021., koji razgraničava i regulira vjerske aktivnosti s ciljem izbjegavanja radikalizacije, u zemlji koja je još uvijek traumatizirana valom terorističkih napada 2015. i 2016. godine.

Školovanje imama bit će još jedna od tačaka koje će organizacija nastojati standardizirati kako bi svi bili u skladu s nizom principa kompatibilnih s Francuskom Republikom.