Iako se u javnosti stječe dojam, jer se o tome ne priča, da niko nije isplatio jednokratnu pomoć, činjenica je da ima kompanija koje su isplatile pomoć. Jedna je kompanija isplatila jednokratnu pomoć dva puta, a riječ je o firmi “Penik Company”.

Pomoć radnicima isplatile su, između ostalih, “CaDa Solutions” Sarajevo, “Natron Hayat” Maglaj, “Agromarket Murta”, “Centrotrans” Sarajevo, “Red Berry” Sarajevo, “Penik Company” Kiseljak, “Igman” Konjic i “Medimpex” Sarajevo. Što se tiče javnih kompanija, za sada je poznato da su jednokratnu pomoć radnicima isplatili “BH Telecom”, JP “Autoceste FBiH” i JP “BH Pošta”.