Bruto proizvodnja električne energije u FBiH u oktobru 2022. godine iznosila je 557 GWh, dok je  u istom mjesecu 2021. godine iznosila  828 GWh.

U ukupnoj bruto proizvodnji električne energije, hidroelektrane su učestvovale sa 27,6 posto, termoelektrane sa 68,8 posto, a vjetroelektrane sa 3,6 posto.  

Proizvodnja mrkog uglja u FBiH u oktobru 2022. godine iznosila je 420.262 tona, a u istom mjesecu 2021. godine 349.731 tona. 

Proizvodnja lignita u FBiH u oktobru ove godine je 108.285 tona, a u istom mjesecu 2021. godine bila je 132.719 tona. 

Proizvodnja koksa u oktobru 2022. godine je 59.679 tona, a u oktobru 2021. godine 84.007 tona.

Od ukupnog uvoza naftnih proizvoda najviše je uvezeno dizel goriva, 83.050 tona, zatim bezolovnog motornog benzina, 11.066 tona, a lož ulja ekstra lako i lož ulja S˂1% 6.740 tona. Tečnog naftnog plina ( TNP) uvezeno je 1.596 tona, a avionskog benzina 1.171 tona, pokazuju podaci Federalnog zavoda za statitiku.