Prof. dr. Asim Kurjak tog je 11. juna 2000. bio u svojstvu mentora i predsjednika komisije za odbranu doktorata kandidatkinje mr. dr. Sebije Izetbegović. Ovo nepobitno dokazuju autentični dokumenti iz arhive Medicinskog fakulteta UNSA na kojima se nalazi i vlastoručni potpis prof. dr. Asima Kurjaka.

VIŠE O TEMI: Zagrebački indeks Sebije Izetbegović, Kurjakova supruga upisivala petice, prosjek 4,7

Uoči same odbrane, u dokumentima koje smo objavili u 325. broju Stava, koji izlazi ove sedmice, stoji da je Naučno-nastavno vijeće fakulteta na sjednici održanoj 2. marta 2000. godine prihvatilo prijavljenu temu za doktorsku disertaciju, a na sjednici održanoj 17. maja 2000. godine prihvatilo izvještaj Komisije za ocjenu kojim je disertacija povoljno ocijenjena.

Kao mentor tadašnje kandidatkinje Sebije Izetbegović, prof. dr. Asim Kurjak je pred auditorijem od 300 ljudi iznio njenu biografiju, spisak radova i podatke iz koje se vidjelo da kandidat ispunjava uvjete za odbranu disertacije. Zatim je prof. dr. Asim Kurjak čitao izvod iz izvještaja o ocjeni disertacije.

“Pozivam kandidata da pristupi odbrani disertacije. Upozoravam ga da se njegovo izlaganje, koje treba da sadrži predmet, metod i glavne naučne rezultate disertacije, neće prekidati i da može trajati najviše 60 minuta“, rekao je tada prof. dr. Asim Kurjak pred 300 ljudi.

Sebija Izetbegović svoje je izlaganje iznijela tog 11. juna 2000. godine u periodu od 11:12 do 11:55 sati.

Nakon toga je, prema redoslijedu koji je odredio prof. dr. Asim Kurjak, Komisija kandidatkinji postavljala pitanja.

U svojstvu članova Komisije, pitanja su postavljali prof. dr. Idriz Bukvić i doc. dr. Senad Mehmedbašić, a u svojstvu oponenta doc. dr. Jadranka Dizdarević.

Prof. dr. Asim Kurjak je imao dva pitanja koja je svojom rukom ispisao na službenom dokumentu i vlastoručno potpisao.

Sebija Izetbegović je potom nakon kraće pauze odlučila da odmah odgovori na pitanja, što je završeno u 12.30 sati.

“Postupak odbrane je završen, molim Komisiju da se povuče na vijećanje“, pozvao je svoje kolege prof. dr. Asim Kurjak.

Nakon vijećanja, predsjednik Komisije prof. dr. Asim Kurjak  je svečano objavio Odluku da je kandidatkinja mr. dr. Sebija Izetbegović s uspjehom odbranila doktorsku disertaciju i time stekla pravo na naučni stepen doktora medicinskih nauka. 

Odluku su potpisali predsjednik Komisije prof. dr. Asim Kurjak, članovi Komisije prof. dr. Idriz Bukvić i doc. dr. Senad Mehmedbašić te oponent doc. dr. Jadranka Dizdarević.

Doktorska disertacija prof. dr. Sebije Izetbegović uredno je zavedena u arhivi Medicinskog fakulteta UNSA i nosi naslov Operativna histeroskopija u liječenju intrauterinih nenormalnosti kao faktora bračne neplodnosti.

IZVOR: Sedmični list "Stav" (www.stav.ba)

U štampanom broju sedmičnog lista Stav, koji će sutra poslijepodne biti u Sarajevu, a od petka 21. maja na kioscima u Bosni i Hercegovini, objavljena je arhiva dokumenata koja nepobitno dokazuje ne samo da je prof. dr. Asim Kurjak bezočno lagao da nije bio mentor na odbrani doktorske disertacije prof. dr. Sebije Izetbegović nego i da je njen akademski put bio besprijekoran.