Satirični tekst koji potom postaje erotičan, s ručno rađenim slikama. Riječ je o papirusu koji potiče između 1186. i 1069. prije nove ere čiji se dijelovi čuvaju u Egipatskom muzeju u Torinu.

Vrlo dragocjen dokument koji je omogućio da koncepti satire i parodije koji su bili u modi u starom Egiptu prežive do danas: možete vidjeti životinje koje usvajaju ljudsko ponašanje i odjeću, tu su i "pornografske" scene, gdje se čini da je dizajner uživao u opisivanju napora muškaraca i žena u zauzimanju neugodnih i akrobatskih poza.

“Muškarci“, stoji u tekstu na web stranici Egipatskog muzeja, „karikature su skromnih ljudi: njihova ćelavost odaje pripadnost društvenoj klasi fizičkih radnika i seljaka, koji nemaju vremena ni sredstava za paziti na tijelo". S obzirom na to da je papirus, dragocjen i skup predmet bio namijenjen najbogatijim slojevima neko se očito htio rugati najsiromašnijima.

To je vrlo dragocjeno svjedočanstvo koje će od danas biti ponovo dostupno posjetiocima muzeja u okviru izložbe „Satira i humor u starom Egiptu“.

„Restauraciju smo započeli 2019. godine“, kustosica Susanne Töpfer. „Prvi cilj je bio ukloniti ostatke prošlih restauracija. Tokom godina mnogi su radili na papirusu, ali su tehnike iz prošlosti ostavile traga, posebno na bojama. Naš je tim pronašao pravi položaj nekih fragmenata. Od sada će svaki budući restaurator moći nastaviti s radom u bilo kojem trenutku i bez problema».