Dževad Karahasan, bosanskohercegovački i bošnjački romansijer, pripovjedač i dramatičar, esejist te teoretičar i historičar književnosti, nakon borbe s teškom bolesti preselio je na ahiret u petak, 19. maja, u svojoj 70. godini. On će biti ukopan u haremu Ali-pašine džamije u centru Sarajeva, ali više detalja o vremenu klanjanja dženaze i ukopa bit će poznato sutra u toku dana.

Rođen je 25. januara 1953. godine u Duvnu, gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirao je komparativnu književnost i teatrologiju 1976. godine na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, a doktorirao iz oblasti drame i teatra na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1986. godine. Niz godina bio je urednik za kulturu sarajevske revije Odjek te urednik časopisa za književnu i umjetničku kritiku Izraz iz Sarajeva, kao i dramaturg Narodnog pozorišta u Zenici, Narodnog pozorišta u Sarajevu i Društva za muziku i teatar “Arbos” u Salzburgu, a predavao je i na Akademiji scenskih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu te na brojnim inostranim univerzitetima, između ostalog i u Salzburgu, Innsbrucku, Berlinu, Baselu, Grazu, Göttingenu i Beču.

Bio je jedan je od ključnih, temeljnih autora savremene književne prakse u Bosni i Hercegovini, s izuzetnom pozicijom i u širem južnoslavenskom kontekstu, kao i autor izrazito cijenjen u međunarodnim okvirima, gdje funkcionira kao najreprezentativniji predstavnik savremenog bosanskohercegovačkog književnog stvaranja.

“Riječ je, dakle, o piscu izvanrednih književnih vrijednosti i postignuća i u Bosni i Hercegovini i u inostranstvu, o čemu svjedoči i bogata kako domaća, tako i međunarodna recepcija njegova književnog djela, s prijevodima na većem broju stranih jezika, kao i brojne domaće i, posebno, inostrane nagrade koje su mu dodijeljene za njegov književni rad”, napisao je prof. dr. Sanjin Kordić u obrazloženju za dodjelu Nagrade “25. novembar”, koju je Stav dodijelio Karahasanu 2016. godine.

Valja istaći i to da su u haremu Ali-pašine džamije u Sarajevu ukopani i mnogi drugi velikani naše domovine iz različitih oblasti djelovanja - od vojnih lica, visokih državnih funkcionera sve do umjetnika. Tako će akademik Dževad Karahasan smiraj pronaći na mjestu gdje su ranije smiraj našli i Mustafa Harjulahović Talijan, Avdo Palić, Zejd Dukmenić, Safet Zajko, Enver Šehović, Nijaz Duraković i drugi.