"Naš glavni problem u Bosni i Hercegovini sada je taj što ne postoji dovoljno spremnosti onih koje je zadužila međunarodna zajednica da vode računa o BiH", rekao je on.

Zatim je pojasnio u čemu je problem.

"BiH danas živi jednu tešku krizu, najteži aspekt te krize je blokiranje institucija, a mi nemamo te mehanizme da deblokiramo. I to se zloupotrebljava. Postavljaju se zahtjevi umjesto da naši prijatelji budu posvećeni tome da se deblokira rad institucija. Postoje neki u međunarodnoj zajednici koji bi da prave pregovore i razgovore o zahtjevima sa onima koji prave blokade. To je problem. Mi treba da se vratimo u institucije. Treba da se poštuje Dejtonski mirovni sporazum, ali sve ono što se u njemu nalazi. Onaj ko bojkotuje rad institucija BiH, on direktno krši Dejton. To bi trebalo da bude odnos naših prijatelja prema situaciji u BiH", rekao je Džaferović.

Istaknuo je da oko nekih stvari ne treba da postoje pregovori među liderima u BiH.

"Mislim da nije dobro pregovarati o sadržaju odluka Ustavnog suda BiH, da nije dobro pregovarati o sadržaju Inzkovog zakona i da nije dobro pregovarati o odlukama Evropskog suda za ljudska prava na način da izlazi izvan odluka Evropskog suda", naveo je.

Smatra da EU nije angažovana koliko treba u regionu, kao i to da bi i SAD trebalo više da se angažuju.

"Ipak mislim da EU prije svega nije dovoljno angažirana na zapadnom Balkanu i mnogo više bi se trebale angažirati kao i SAD jer je budućnost ovog regiona kada je u pitanju međunarodna pomoć djelovanje na liniji Washington - Brisel i to je veoma važno kada je u pitanju BiH", stava je Džaferović.

On je odnos međunarodne zajednice prema BiH ocijenio kao nekorektan, jer je taj odnos drugačiji nego bilo gdje u svijetu i "institucionalizovan" zbog Dejtonskog sporazuma.