Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine danas je, sa šest glasova "za" i jednim "protiv" usvojila dopunsku Odluku o utvrđivanju i objavljivanju rezultata Općih izbora u Bosni i Hercegovini 2022. godine, koja se odnosi na predsjednika i potpredsjednika RS.

Nakon ponovnog brojanja koje je naredila Centralna izborna komisija BiH utvrđeno je da najviše glasova imaju Milorad Dodik iz reda srpskog naroda te Ivan Begić iz reda hrvatskog i Ćamil Duraković iz reda bošnjačkog naroda.

Predsjednik CIK-a BiH Suad Arnautović je podsjetio da je CIK BiH naredio kontrolno brojanje, te da je kontrola ponovnog brojanja u Glavnom centru za brojanje potvrdila da je kandidat Milorad Dodik iz reda srpskog naroda, koji je bio u vodstvu 10. oktobra 2022. godine, ostao i dalje sa najvećim brojem osvojenih glasova".

Također je rečeno da kandidat Ćamil Duraković ima najviše glasova iz reda bošnjačkog naroda, a Ivan Begić je kandidat sa najviše glasova reda hrvatskog naroda.