Danas je održana sjednica Gradskog vijeća Čapljina koje još uvijek, iako je novi saziv konstituiran prije dvije godine, nema izabranog predsjedavajućeg zbog opstrukcija čiji je kreator Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine.

U Čapljini je nedavno došlo i do izmjene Poslovnika o radu kojima se opet ide na štetu nehrvatima. Naime, novim izmjenama Poslovnika bilo koji klub mora imati najmanje tri vijećnika kako bi aktivno učestvovao u radu Gradskog vijeća, dok ih Klub Bošnjaka, naprimjer, ima tačno tri.

Ipak, u Poslovniku o radu sadržano je da svaki vijećnik može delegirati tačku dnevnog reda koja mora biti predmetom rasprave. S obzirom na to da je Klub Bošnjaka predložio za današnju sjednicu tačku dnevnog reda po kojoj će se razmatrati izbor predsjedavajućeg Gradskog vijeća Čapljine, konačno se, dvije godine od konstituiranja novog saziva, ova tačka razmatrala, ali su vijećnici HDZ-a, kojih je skupa s jednim predstavnikom Hrvatske seljačke stranke ukupno 15, opet odbili podržati imenovanje predsjedavajućeg koji bi, po Statutu Grada Čapljina, trebao biti izabran iz reda bošnjačkog naroda.

Inel Šejtanić, vijećnik Stranke demokratske akcije u Gradskom vijeću Čapljina, kazao je za Stav da je Klub Bošnjaka odlučio napustiti današnju sjednicu zbog nastavka opstrukcija vodeće hrvatske nacionalne stranke.

"Ovo je sedma sjednica na kojoj urgiramo da se ovaj Gordijev čvor raspetlja, ali nikakav pomak nije ostvaren. U Poslovniku smo pronašli način da se na dnevni red uvrsti tačka o izboru predsjedavajućeg Gradskog vijeća, tj. da bude imenovan moj kolega Dženis Veledar, ali je HDZ-a to glatko odbio skupa sa svojim satelitskim strankama. Napominjem, odbio je primarno HDZ, a ne Hrvati, jer je šest Hrvata podržalo imenovanje. Ovo je ustavna, zakonska, statutarna, poslovnička i svaka druga diskriminacija", kazao je Šejtanić.

Ističe da i u prošlom mandatu, od 2016. do 2020. godine, nije bio izabran predsjedavajući Gradskog vijeća Čapljina, a čini mu se da će se ta situacija preslikati i na ovaj mandat jer već dvije godine svjedoče blokadama HDZ-a BiH.

"Mi nemamo mehanizam da se izborimo s tom diskriminacijom. U Gradskom vijeću 13 ruku izglasava predsjedavajućeg od ukupno 25 vijećnika. S obzirom na to da HDZ-a ima 14 vijećnika, ne može bez njih biti izabrano rukovodstvo. Imamo tri Bošnjaka u Vijeću i njima ne odgovara niti jedan. Dok Dragan Čović govori o tobožnjoj diskriminaciji Hrvata, Bošnjaci i drugi narodi u mjestima u kojima vlada HDZ već su godinama, decenijama diskriminirani na svakoj osnovi", dodao je on.

VIŠE O TEMI: HDZ BiH dvije godine opstruirao: Gradsko vijeće Čapljina danas razmatra izbor predsjedavajućeg