Nakon što je Zastupnički dom Parlamenta FBiH danas sa 96 glasova "za" podržao novo rukovodstvo Federacije Bosne i Hercegovine, isto je uradio i Dom naroda FBiH.
U Domu naroda za novo rukovodstvo glasalo je 79 delegata, a protiv i suzdržanih nije bilo.

Ovim glasanjem Federacija BiH je prvi put od 2014. godine izabrala novo rukovodstvo, iako su Opći izbori održani 2018. godine rezultati ovih izbora nisu implementirani zbog političkih blokada.

Bradara, Stojanović i Lendo će sada trebati postići konsenzus oko toga ko će obnašati funkciju predsjednika Federacije BiH. Ukoliko ne postignu konsenzus odluku će donijeti Zastupnički dom.

Predsjednik i potpredsjednici Federacije BiH imaju ključnu ulogu prilikom imenovanja entitetske vlade jer prema trenutnom zakonodavstvu vladu imenuje predsjednik uz saglasnost oba potpredsjednika.