Nakon što je portal Istraga 17. maja 2022. godine upoznao javnost da je 25. juna 1992. godine uniformirani kurir Srđan Puhalo došao u selo Jelešca kod Kalinovika noseći sa sobom poziv za Muharema Biću, da je nedugo nakon toga u selo stigao vojni kamion u kojem su bili srpski policajci koji su zarobili Muharema Biću i njegovog sina Almira, da su ih odveli u školu u Kalinoviku, da su Muharema Biću 4. augusta srpske snage koristile kao živ štit i da je tako ubijen, da je njegov sin Almir ubijen i zapaljen u jednoj štali kod Barutnog magacina, te da o tome postoje svjedočenja na Sudu Bosne i Hercegovine u vezi s presudom Ratku Bubalu osuđenom na 22 godine robije, oglasio se i Srđan Puhalo, psiholog iz Banje Luke, rodom iz Kalinovika.

“Ja od septembra 1991. godine pa negdje do jula ili avgusta 1994. godine nisam bio u Kalinoviku, samim tim nisam bio ni u junu 1992., a gdje sam bio to zna onaj tužilac sa kim sam razgovarao”, objavio je Puhalo.

U svjedočenju na Sudu Bosne i Hercegovine svjedokinja Hasna Ćusto u svom je iskazu navela da je 25. juna 1992. godine u njeno selo Jelešca došao Srđan Puhalo koji je bio u uniformi i koji je donio poziv za njenog muža. Svjedokinja Rukija Rogoj potvrdila je da je Srđan Puhalo koji je došao na njena vrata u junu 1992. godine bio Srđan, sin Dušanov. Sud je poklonio vjeru svjedokinjama za njihovo svjedočenje.

Ostalo je upitno je li možda riječ o nekom drugom Srđanu Puhalu. Da bismo otklonili takve dileme objavljujemo zvaničan spisak svih osoba iz Kalinovika koje su na Popisu stanovništva 1991. godine nosile prezime Puhalo. Među njima je samo jedan Srđan i to Dušanov.

Puhalo (Radoica) Aleksandar, Jelašca, 5.11.1979.
Puhalo (Luka) Anđa, Jelašca, 14.11.1910.
Puhalo (Đorđije) Borika, Jelašca, 28.8.1922.
Puhalo (Dušan) Branislava, Dalmatinska, 29.12.1958.
Puhalo (Jovan) Cmilja, Kalinovačkog Partizanskog Odreda, 6.8.1910.
Puhalo (Drago) Danka, Dalmatinska, 22.11.1976.
Puhalo (Radoica) Dejan, Jelašca
Puhalo (Dušan) Dejan, Kalinovačkog Partizanskog Odreda, 5.11.1974.
Puhalo (Todor) Desa, Jelašca
Puhalo (Gligor) Desa, Jelašca
Puhalo (Todo) Desa, Jelašca, 27.1.1947.
Puhalo (Nikola) Desanka, Jelašca, 7.1.1941.
Puhalo (Radosav) Dragan, Jelašca, 19.8.1967.
Puhalo (Drago) Dragana, Dalmatinska
Puhalo (Drago) Drago, Dalmatinska, 22.11.1976.
Puhalo (Jovan) Drago, Dalmatinska, 28.10.1936.
Puhalo (Jovo) Dušan, Kalinovačkog Partizanskog Odreda, 8.10.1945.
Puhalo (Mlađen) Duško, Jelašca
Puhalo (Radoica) Duško, Jelašca, 29.8.1983.
Puhalo (Đuro) Duško, Jelašca, 3.1.1968.
Puhalo (Novak) Đorđije, Jelašca
Puhalo (Nikola) Đuro, Omladinska, 3.3.1933.
Puhalo (Ilija) Gojko, Kalinovačkog Partizanskog Odreda, 5.10.1906.
Puhalo (Petar) Gordan, Jelašca, 10.11.1958.
Puhalo (Milenko) Gordana, Jelašca, 12.5.1988.
Puhalo (Himzo) Hanija, Jelašca, 19.5.1956.
Puhalo (Novak) Igor, Jelašca, 20.4.1988.
Puhalo (Todo) Ironija, Jelašca, 20.10.1945.
Puhalo (Mitar) Janja, Jelašca, 1.3.1940.
Puhalo (Pero) Jelena, Jelašca
Puhalo (Risto) Jelena, Jelašca, 4.8.1970.
Puhalo (Jovo) Jovan, Jelašca, 15.8.1919.
Puhalo (Mirko) Ljubica, Jelašca
Puhalo (Gavro) Mara, Jelašca, 13.7.1922.
Puhalo (Bogdan) Mila, Medni Do, 26.2.1926.
Puhalo (Milenko) Milan, Jelašca
Puhalo (Jovan) Milena, Jelašca
Puhalo (Vido) Milenko, Jelašca
Puhalo (Vidak) Nebojša, Jelašca, 4.7.1963.
Puhalo (Jovan) Nedo, Jelašca
Puhalo (Vitomir) Nevenka, Jelašca, 16.1.1980.
Puhalo (Veljko) Niko, Dalmatinska, 9.12.1953.
Puhalo (Todor) Novak, Jelašca, 29.10.1959.
Puhalo (Todor) Novra, Jelašca, 27.8.1962.
Puhalo (Petar) Pero, Jelašca
Puhalo (Vitomir) Petar, Jelašca, 1.3.1991.
Puhalo (Obrad) Petra, Jelašca
Puhalo (Vojin) Rade, Jelašca, 6.2.1967.
Puhalo (Svetozar) Radoica, Jelašca, 12.2.1950.
Puhalo (Luka) Radojka, Jelašca
Puhalo (Mitar) Radosav, Jelašca, 2.2.1927.
Puhalo (Petar) Relja, Jelašca
Puhalo (Simo) Risto, Jelašca, 25.4.1943.
Puhalo (Jovan) Savo, Jelašca, 25.1.1954.
Puhalo (Đuro) Savo, Jelašca, 26.6.1945.
Puhalo (Nikola) Sekul, Jelašca, 28.5.1951.
Puhalo (Gojko) Slavica, Jelašca
Puhalo (Rajko) Slavojka, Jelašca, 2.10.1970.
Puhalo (Drago) Slobodanka, Dalmatinska
Puhalo (Gavro) Sofija, Jelašca, 18.2.1926.
Puhalo (Vitomir) Spomenka, Jelašca, 19.9.1982.
Puhalo (Dušan) Srđan, Kalinovačkog Partizanskog Odreda, 17.6.1972.
Puhalo (Bogdan) Sreto, Jelašca, 14.2.1934.
Puhalo (Pero) Stana, Jelašca
Puhalo (Đuro) Stana, Jelašca, 14.11.1965.
Puhalo (Vladimir) Stanica, Jelašca, 5.6.1933.
Puhalo (Nikola) Stoja, Dalmatinska, 16.4.1933.
Puhalo (Đuro) Stoja, Jelašca, 24.1.1937.
Puhalo (Milan) Stoja, Kalinovačkog Partizanskog Odreda, 4.8.1949.
Puhalo (Risto) Todor, Jelašca, 15.2.1925.
Puhalo (Pero) Velemir, Jelašca, 27.12.1985.
Puhalo (Gavro) Vida, Jelašca
Puhalo (Nikola) Vida, Jelašca, 18.2.1930.
Puhalo (Todor) Vida, Jelašca, 24.6.1924.
Puhalo (Milenko) Vidar, Jelašca, 19.8.1986.
Puhalo (Petar) Vidar, Jelašca, 30.6.1960.
Puhalo (Petar) Vitomir, Jelašca
Puhalo (Pero) Vladimir, Jelašca, 6.9.1987.
Puhalo (Simo) Vojin, Jelašca, 8.1.1941.
Puhalo (Aćim) Zdravka, Jelašca, 23.5.1954.
Puhalo (Sreto) Zoran, Jelašca, 4.12.1968.