Premijerka Bosanskopodrinjskog kantona Goražde Aida Obuća i ministri za pravosuđe, upravu i radne odnose te finansije Nataša Danojlić i Esad Kanlić danas su upriličili sastanak s predstavnicima sindikalnih organizacija budžetskih korisnika.

Povod je socijalni dijalog u vezi s utvrđivanjem osnovice za obračun plata budžetskih korisnika te stvaranje pretpostavki za projekcije Budžeta BPK Goražde za 2023.godinu.

Na sastanku je postignut dogovor u vezi s utvrđivanjem osnovice koja bi, umjesto sadašnjih 290 KM, u narednoj godini trebala iznositi 320KM.

Premijerka BPK Goražde Aida Obuća naglasila je kako je Vladi BPK Goražde uvijek bio interes da ima socijalni dijalog sa sindikatima na području kantona te je, ocijenila je, i današnji dogovor rezultat tog korektnog odnosa.

"Sastali smo se kako bismo prilikom izrade budžeta BPK Goražde za 2023. godinu projecirali sredstva za obračun i isplatu plate prema dogovorenoj osnovici. Želim da napomenem da su do sada budžetski korisnici imali najnižu osnovicu koja je također dogovorena zahvaljujući kompromisu između Vlade BPK Goražde i i sindikata i ona je iznosila 290KM, a zahvaljujući budžetskoj stabilizaciji kojoj je prethodio domaćinski odnos prema budežtskim sredstvima, mi smo u mogućnosti da u 2023. godini idemo s povećanjem osnovice. Nadam se da ćemo ovim činom uspjeti da poboljšamo standard uposlenika, a na Vladi BPK Goražde i resornim ministarstvima je da se brinu i o svim drugim kategorijama stanovništva na području našeg kantona", kazala je Obuća.

Dogovorom o planiranom povećanju osnovice zadovoljni su i sindikati s kojima će do kraja sedmice biti potpisan i sporazum.

"Načelno, naši zahtjevi bili su da osnovica bude kao i federalna, a to je 330KM. Međutim, prihvatili smo ovu osnovicu za obračun plata budžetskih korisnika koji se finansiraju iz budžeta BPK Goražde. Ovo je drugi put u ovoj godini da se plate usklađuju sa sindikatima na osnovu zakona, a s druge strane smo imali i sagovornika koji je imao razumjevanja prema sindikalnim zahtjevima i to je Vlada BPK Goražde", kazao je predsjednik Sindikalne organizacije pravosudnih organa BPK Goražde Kamil Herenda.

U sindikatima policije i Uprave policije BPK Goražde također su zadovoljni postignutim dogovorom.

"Razumijemo mogućnosti Vlade BPK Goražde i mi smo zadovoljni. Moram reći da je Vlada i do sada bila korektna prema policiji što govori i činjenica da smo u toku ove godine postigli dogovor koji je rezultirao poboljšanjem materijalnog položaja policijskih službenika", kazao je predsjednik Sindikata Uprave policije MUP-a BPK Goražde Nusret Sipović.