Milorad Dodik poručio je, među ostalim, da nudi Federaciji BiH obeštećenje od dvije milijarde KM i Potočare te da Srbi izlaze iz Bosne i Hercegovine, a "neće otići u opancima" nego sa 49% Bosne i Hercegovine. "Evo, dajemo 2 milijarde KM, vi volite da živite na nekim nafakama", rekao je Dodik.

"Zašto ste se upalili, trebam li ja vama ovdje u emisiji", upitao je Dodik Hadžifejzovića u vrlo oštroj dijaloškoj izmjeni.

"Mi smo kao RS udruženi sa Federacijom i nemamo plan secesije, ali imamo plan da ukoliko ne možemo uspostaviti konkretan sistem da se razdružimo sa Federacijom", dodao je Dodik.

Ipak, na samom kraju emisije Dodik i Hadžifejzović su se bratski, jaranski i koalicijski izgrlili i rastali uz jedan srdačan zagrljaj.