Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine (CIK BiH) je na današnjoj sjednici jednoglasno usvojila Odluku o utvrđivanju rezultata posrednih izbora u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske.

Za delegate u Dom naroda PSBiH iz RS-a izabrana su četiri delegata iz SNSD-a: Snježana Novaković-Bursać, Nikola Špirić, Sredoje Nović i Radovan Kovačević, te Želimir Nešković iz SDS-a.

Ova odluka je stavljena na dnevni red današnje sjednice CIK-a nakon što je Apelaciono vijeće Suda Bosne i Hercegovine 30. decembra 2022. godine ponovo poništio odluku Centralne izborne komisije BiH da je sporni listić za izbor delegata u Dom naroda Parlamenta BiH važeći.

CIK-u je bilo naloženo da donese odluku identičnu onoj koju je donijela Komisija za imenovanje Narodne skupštine RS-a, a to je da je SNSD dobio četvrtog delegata u Klubu Srba Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH.

Sporni listić odnosi se na kandidatsku listu PDP-a za delegata u Dom naroda, a njegovim priznanjem bi liste PDP-a i SNSD-a dobile isti broj glasova pa bi peti delegat u Klubu Srba Doma naroda Parlamenta BiH bio izabran žrijebanjem.

Za razliku od prethodna dva, ovaj put su svi članovi CIK-a glasali za ovu odluku.

Rezultati su slijedeći: Kandidatska lista predlagača Denisa Šulića nije osvojila nijedan glas; Kandidatska lista predlagača Ranke Perić Romić osvojila je 12 glasova; Kandidatska lista PDP - Partija demokratskog progresa osvojila je 11 glasova; Kandidatska lista predlagača Milana Radovića osvojila je 16 glasova; Kandidatska lista predlagača Anje Ljubojević 13 glasova; Kandidatska lista predlagača Igora Žunića 14 glasova; Kandidatska lista predlagača Saše Grbića osvojila je dva glasa i Kandidatska lista predlagača Mladena Ilića osvojila je 14 glasova.

Član CIK-a BiH Željko Bakalar je tokom diskusije o navedenoj odluci kazao da postupaju sukladno rješenju Suda u dva predmeta po žalbama, "gdje smo dobili jasan nalog da postupimo sukladno sa Izvještajem Komisije za izbor i imenovanje NSRS-a".

- Mislim da nema tu nikakve dileme u zemlji u kojoj postoji vladavina prava, postupit ćemo sukladno odluci Suda. Mi smo u donošenju prethodne dvije odluke imali različite pristupe. Rješenja Suda smo analizirali, svako od nas pojedinačno. Ima tu nekih stvari o kojima imamo različita mišljenja vezano za samu proceduru. Važno je da istaknemo da se u rješenjima Suda minimalno, u obrazloženju Sud osvrtao na validnost ili nevalidnost samog glasačkog lisitića. Više su osporene odluke CIK-a BiH vezano za proceduru i način na koji smo mi utvrđivali same rezultate - kazao je Bakalar.