Jedna od temeljnih odrednica i konstituirajućih elemenata nacional-socijalističkog režima pod Hitlerom u Njemačkoj jeste fašistička ideologija o „rasnoj čistoći“ ili „rasnoj higijeni“ arijevske rase. Prema toj ideologiji je „arijevska rasa predodređena da bude vladajuća“ nad ostalim „rasama“, njen „kvalitet“ i „ćistoća“ su morali biti sačuvani sa ciljem razvoja „Übermenscha“ - „nadčovjeka“. U tu svrhu i sa tim ciljem su na 7. Kongresu Nacionalsocijalističke njemačke radničke partije (NSDAP), održanom 15. septembra 1935 u Nürnbergu doneseni tzv. „Nürnberški rasni zakoni”.

Prema toj fašističkoj, nacional-socijalističkoj ideologiji Židovi su definirani i smatrani „posebnom“ rasom, koja je imala negativan utjecaj na kvalitet i čistoću arijevske rase i koja je shodno tome i prema pomenutim rasnim zakonima morala biti uništena.

Ideologija o čistoći arijevske rase nije se međutim odnosila samo na Židove. Ona se odnosila i na osobe sa pretpostavljenim „genetskim poremećajima“, osobe sa psihičkim i tjelesnim poremećajima – danas bismo to nazvali osobama sa posebnim potrebama. Prema toj ideologiji i ove i ovakve osobe su predstavljale opasnost za arijevske čistunce. Posljedično tome su i ove osobe morale biti uništavane. Nacisti su ove osobe masovno deportirale u tzv. “fabrike smrti” u kojima su ih ubijali trovanjem gasom ili otrovnim injekcijama. S ciljem očuvanja “čistoće” arijevske “rase” i “krvi” provođene su također akcije masovnih prisilnih sterilizacija osoba kod kojih su pretpostavljani “genetski poremećaji”, kao i akcije prisilnih abortusa. Takve akcije su se počele provoditi još 1933.g. na osnovu Zakona o sprečavanju genetski bolesnog potomstva, donesenog 25. jula 1933.g.

Na danšnji dan, u 2021. godini, u Sarajevu – onom istom Sarajevu koje je 1485 dana bilo pod opsadom od strane vojske poklonika i sljedbenika “posebnosti” jednog naroda – Dino Konaković, fesjbučki mahalaš, političar u pokušaju i politkant, ekspert za sve i svašta, onako i usput, a sa ciljem ostvarenja svojih političkih interesa se ne libi koristiti nacional-socijalistički, fašistički narativ i piše o “genetskoj predodređenosti” njegovog kandidata i njegove partije NiP za poziciju predsjednika GV Sarajeva. Ova tvrdnja je prvorazredni skandal, skandal bez premca! Ovo je fašistička izjava!

Živim u Njemačkoj bezmalo trideset godina. Kao neko ko djeluje ne samo u akademskom, nego i u javnom prostoru u Njemačkoj, znam izuzetno dobro kakvu senzibilnost ovakvi narativi, teze i teorije imaju u njemačkom društvu, u politici, medijima, kulturi, nauci, vjerskim zajednicama. Da je Dino Konaković u Njemačkoj, ne bi dočekao ni akšama, a uslijed pritiska javnosti bi morao podnijeti ostavke na sve javne funkcije i dužnosti. Do akšama bi bio politički mrtvac! I uz to bi zaradio čitav niz krivičnih prijava. Uprkos činjenici da je – blago rečeno – “spornu rečenicu” u svom fejsbuškom mahalanju u međuvremenu izbrisao.

Ne znam kako će na ovaj rasistički, fašistički, nacional-socijalistički narativ reagirati politika, mediji, kulturne i obrazovne institucije, predstavnici međunarodnih institucija i nevladinih organizacija u Bosni i Hercegovini. U svakom slučaju bi morali. Ako oni ne budu reagirali, onda to mogu barem oni koji su ga do sada slijedili, pogotovo oni koji se makar na ličnoj razini pozivaju na islamski vjerski habitus i socijalizaciju. Oni glavom bez obzira trebaju bježati od ovog lika. U islamu nema rasne iliti genetske osnove za kvalificiranje ljudi. Ima samo odnos prema Bogu Uzvišenom, a odatle proizilazi sve ostalo.