Institut za jezik UNSA sa saradnicima Filozofskog fakulteta UNSA, među prvima je u regionu koji na takav način prezentira bosansko srednjevjekovno naslijeđe, a posebno što će bosanski elektronski rječnik poslužiti svim istražiteljima i društvenoj zajednici.

DIJAK predstavlja pretraživu bazu koja je zamišljena kao elektronski rječnik koji čine dva potkorpusa: administrativno-pravni tekstovi (povelje, pisma, darovnice) i čiju je rječničku bazu sačinila Lejla Nakaš, i epigrafski tekstovi (zapisi na kamenu) i kolofoni, čiju je rječničku bazu sačinio Mehmed Kardaš. 

Po riječima Mehmeda Kardaša sa Instituta za jezik UNSA, navedena građa prezentirana je tako da funkcionira kao korpusni i frekvencijski rječnik: odabirom određene leme (natuknice) pojavljuje se kompletan popis njenih pojavnosti popraćen pripadajućim kontekstima. 

- Velika je vrijednost baze u tome što možete pronaći bilo koju riječ u tom korpusu, povelje ili natpise, a nakon toga se pojavi azbučni niz, te dobijate kompletnu listu riječi koje se javljaju u kontekstu, te kada i gdje je nastao traženi dokument – kazao je Kadraš. 

Direktor Instituta za jezik UNSA Jasmin Hodžić, naglašava da je DIJAK nezaobilazna platforma za sve koji se zanimaju za kulturu, historiju i baštinu srednjevjekovne Bosne, a posebno za jezik i književnost, te pismenost i proučavanje historije jezika.