Kada je u pitanju Skupština Kantona Sarajevo, Faktor saznaje da izbornu listu SDA predvodi Mahir Dević, na broju dva je Sebija Izetbegović, a dalje slijede Faruk Kapidžić, Haris Zahiragić, Smiljana Viteškić, Faruk Selmanović, Adi Kalem, Amra Hasagić, Rijana Jusufbegović i Hamed Aljović.

Lista od broja 11 pa nadalje glasi: Enra Suljić, Denis Muhović, Elida Pehilj Karić, Suad Subašić, Migdad Hasanović, Amra Memić-Serdarević, Alen Arnautović, Aida Pehlivan, Bahrudin Delić, Din Začinović, Amela Divović, Damir Laličić, Elma Lindov, Emir Šehović, Nijaz Mraković, Amina Ibrahimović-Mahmutović, Nihad Hadžić, Amila Čolpa, Adem Zalihić i Dženan Rizvo.

Od 31. mjesta na listi su: Minela Dacić, Midhat Karić, Amna Kahriman, Saša Lukić, Nevres Alispahić, Arijana Bajrović, Omer Pajević, Amina Dedić, Mirsad Hošić i Hamdija Hasanović.