"Odluka nije bila laka niti jednostavna, ali je poslije svega bila jedina moguća imajući u vidu da, prema mom mišljenju, nisu napravljene kadrovske promjene koje bi vodile napretku", kazao je Zvizdić.

Pojasnio je da to ranije nije uradio jer je, kako je kazao, smatrao da nije bilo korektno otići a ne upozoriti na greške.

"Ja sam u SDA skoro 30 godina, to je čitav jedan život. Uložio sam znanje, umijeće, zdravlje i postalo je besmisleno dalje učestvovati u radu i kolegija i predsjedništva SDA, jer je, po meni, puno obećanja, a malo konkretnih poteza", dodao je.

Istakao je da ostaje aktivno u politici.

"Ostajem u statusu nezavisnog zastupnika", istakao je Zvizdić.