U tri sata ujutru 30. juna 1993. godine počela je vjerovatno najvažnija bitka u historiji Mostara. Pedeset dana, još od 9. maja 1993, istočni dijelovi Mostara nalazili su se pod opsadom HVO i HV – svaki dan ginulo je na desetine civila, grad je bio bez vode, hrane, lijekova...

Komandant Četvrtog korpusa Arif Pašalić naređuje Miralemu Jugi, Šerifu Špagi i Draganu Malkoču da pripreme plan deblokade Mostara, odnosno oslobađanja Sjevernog logora i bjelopoljske kotline te spajanje s jedinicama Armije Republike Bosne i Hercegovine u Konjicu i Jablanici.

Priprema plana deblokade Mostara i priprema jedinica vršeni su u strogoj tajnosti. Operacije deblokade nije imala plan B u slučaju neuspjeha – prosto, operacija nije smjela propasti.

U velikosrpskim i velikohrvatskim planovima rijeka Neretva zamišljena je kao granica. Tim planovima smetali su mostarski Bošnjaci. Za njih je u tim planovima bila predviđena Neretva.

Uz brojne izviđačko-obavještajne akcije, isplanirana do najsitnijih detalja, počinje operacija napadom na jako uporište HVO, kasarnu “Tihomir Mišić” u Sjevernom logoru i poligon kasarne prema Sutini.

Jedinice Prve mostarske brigade dobile su taj zadatak. Dragan Malkoč i Šerif Špago nalazili su se u sklopu komandne grupe koja je vodila akciju oslobađanja Vrapčića i bjelopoljske kotline.

Najveći dio Sjevernog logora bio je vrlo brzo oslobođen. Ali, komanda jedinice HVO u logoru još se držala, iako se nalazila u okruženju. Komandant brigade Midhat Hujdur Hujka zajedno s Esadom Humom preskače ogradu i ulazi u logor kako bi osobno komandovao zauzimanjem komande HVO u logoru. Oko njih su odjekivale granate. Zalijegali su, pa se dizali i trčali preko čistine. Preskočili su jednu ogradu i nastavili da trče. Ali, Hujku je tada zauvijek zaustavila jedna granata, a Humo je teško ranjen. Vojnici Armije Republike Bosne i Hercegovine ubrzo su  oslobodili Sjeverni logor, a oslobođeno je i Bijelo Polje.

Nakon Sjevernog logora, jedinice Armije RBiH, uz pomoć patriota iz Vrapčića i Bijelog polja, oslobođaju Vrapčiće, veliki dio Raštana, hidroelektranu Mostar i Bijelo polje sa HE Salakovac. Jedinice iz Mostara se spajaju s bataljonom Armije RBiH iz Drežnice.

Mostar je prodisao.

Nakon ove velike pobjede Mostaraca uslijedilo je višemjesečno bjesomučno granatiranje istočnog dijela grada od strane HVO i HV koje će rezlutirati uništenjem 80% objekata a vrhunac će biti rušenje Starog mosta 9. novembra 1993.

(Izvor: historija.info)