Prema podacima koje je prikupio The Economist, Irska je država s najvećim porastom BDP-a između četvrtog kvartala 2019. i trećeg kvartala 2021. godine. Povećala je svoj bruto domaći proizvod za 22,3%. Iako impresivan, ovaj rezultat je prije izuzetak nego pravilo, kao što pokazuju grafikoni.

Evropske zemlje, koje su najteže pogođene virusom, uključuju Veliku Britaniju, Portugal, Španiju i Italiju, još se nisu oporavile od početka pandemije do danas, a njihov BDP smanjio  se između 1,3 i 6,6%.

Iako BDP sam po sebi može ponuditi samo sliku ekonomskog zdravlja jedne zemlje, on je ipak validan pokazatelj. Za detaljnije rangiranje analitičari Economista prikupili su i podatke o promjenama prihoda domaćinstva po osobi, ulaganju državnog kapitala, cijenama dionica i odnosu javnog duga prema BDP-u. Kada se uzme u obzir ova proširena analiza, Danska, Slovenija i Švedska bile su ekonomije koje su se do sada najbolje snašle u pandemiji, dok su Japan, Velika Britanija i Španija na posljednjem mjestu.