Opći izbori u Bosni i Hercegovini održavaju se danas, a biračka mjesta će biti otvorena za glasanje od 7 do 19 sati.

Centralna izborna komisija BiH je početkom maja ove godine donijela odluku o raspisivanju i održavanju Općih izbora za: Predsjedništvo BiH, Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH, Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH, Narodnu skupštinu Republike srpske, predsjednika i potpredsjednike Rs-a te za skupštine kantona u Federaciji BiH.

Bira se ukupno 518 članova sljedećih organa vlasti: Predsjedništvo BiH - 3; Parlament BiH - ukupno 42, iz FBiH 28, iz Rs-a 14; Parlament FBiH - 98;  predsjednik i potpredsjednici Rs-a - 3; Narodna skupština Rs-a - 83, te Kanton 1 (Unsko-sanski Kanton) - 30; Kanton 2 (Posavski Kanton) - 21; Kanton 3 (Tuzlanski Kanton) - 35; Kanton 4 (Zeničko-Dobojski Kanton) - 35; Kanton 5 (Bosansko-podrinjski Kanton-Goražde) - 25; Kanton 6 (Srednjobosanski Kanton) - 30; Kanton 7 (Hercegovačko-neretvanski Kanton) - 30; Kanton 8 (Zapadnohercegovački Kanton) - 23; Kanton 9 (Kanton Sarajevo) - 35 i Kanton 10 - 25.

Za učešće na Općim izborima 2022. godine ovjereno je 145 političkih subjekata - 90 političkih stranaka, 17 nezavisnih kandidata i 38 koalicija. Međutim, na glasačkom listiću će se naći ukupno 127 političkih subjekata jer se osam stranaka pojavljuje na izborima samo u okviru koalicije, a 10 političkih stranaka nemaju ovjerene kandidatske liste. Dakle, ukupno 127 političkih subjekata - 72 političke stranke, 38 koalicija i 17 neovisnih kandidata će se naći na glasačkim listićima na Općim izborima u BiH.

Ovjereno je i na glasačkim listićima se nalaze imena 7.258 kandidata.

U izvode iz Centralnog biračkog spiska za Opće izbore 2022. godine upisano je 3.368.666 birača i to: 3.277.490 redovnih birača; 6.124 birača sa statusom raseljene osobe koji glasaju u odsustvu; 15.086 birača sa statusom raseljene osobe koji glasaju lično; 63.264 birača koji glasaju putem pošte i 6.702 birača koji glasaju u diplomatsko-konzularnim predstavništvima BiH.

Od ukupnog broja birača njih 14.222 se nalazi na izvodu iz Centralnog biračkog spiska za glasanje putem mobilnog tima.

Ukupno je određeno 5.903 biračkih mjesta: 5.418 redovnih biračkih mjesta; sedam biračkih mjesta odsustvo/lično (raseljeni unutar BiH); 105 biračkih mjesta za glasanje na nepotvrđenim glasačkim listićima; 352 mobilna tima te 21 biračko mjesto u diplomatsko-konzularnim predstavništvima BiH u 15 država.

Kako je navedeno iz CIK-a, rad izborne administracije, proces glasanja i brojanja glasova nadzirat će više od 60.000 akreditiranih posmatrača.

Procjena je da će Opći izbori u BiH koštati 12.528.000 KM.

Za sigurnosni aspekt izbornog procesa u BiH zadužen je Operativni štaba akcije "Opći izbori 2022" u kojem su predstavnici Ministarstva sigurnosti BiH, Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA-e), Granične policije BiH, CIK-a BiH, entitetskih i kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova i Policije Brčko Distrikta BiH.

Na ovogodišnjim Općim izborima prvi put će u nedjelju, 2. oktobra, biti aktiviran TV kanal CIK-a BiH "Opći izbori 2022" putem kojeg će u realnom vremenu biti emitirane sve aktivnosti CIK-a BiH.

Cjelodnevni program počinje od 7 sati, a završava s ponoćnom press konferencijom CIK-a BiH.

Izborna šutnja počela je 24 sata prije otvaranja biračkih mjesta, 1. oktobra u 7 sati i traje do njihovog zatvaranja 2. oktobra u 19 sati.

U tom periodu političkim subjektima zabranjeno je učestvovanje u javnim političkim aktivnostima, a zabranjeno je i medijsko izvještavanje o bilo kakvoj aktivnosti koja se odnosi na političku i izbornu kampanju.

U periodu od 48 sati prije otvaranja biračkih mjesta pa do zatvaranja biračkih mjesta zabranjeno je objavljivati rezultate istraživanja javnog mijenja u vezi s glasanjem i izborima. Ta zabrana traje od petka, 30. septembra, od 7 sati, pa do zatvaranja biračkih mjesta.