Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine utvrdila je rezultate posrednih izbora za Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH iz Republike srpske na način da je usvojila odluku kojom se ponovo priznaje sporni listić iz Narodne skupštine RS-a.

Apelaciono vijeće Suda BiH ranije je donijelo rješenje, odnosno usvojilo žalbu SNSD-a i ukinulo odluku CIK-a BiH kojom je sporni listić za glasanje za delegate u Domu naroda PS BiH proglašen važećim.

Prema ovoj odluci CIK-a liste SNSD-a i PDP-a imaju po 12 glasova, pa će o jednom delegatu u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH odlučiti žrijeb.