Nakon izvršenih provjera Centralna izborna komisija BiH danas je izdala potvrde da svi kandidati za funkciju ministra ili zamjenika ministra u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ispunjavaju sve potrebne uslove

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine danas je razmatrala izvještaj o izvršenim provjerama predloženih kandidata za funkciju ministra ili zamjenika ministra u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine.

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je 6. i 12. januara 2023. godine, primila akte predsjedavajuće Vijeća ministara Bosne i Hercegovine kojim su dostavljeni popunjeni obrasci, propisani od strane Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, za kandidate za funkciju ministra ili zamjenika ministra u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine, u skladu sa članom 10c. i 10d. tačka b) Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine.

Nakon izvršenih provjera Centralna izborna komisija BiH danas je izdala potvrde da svi kandidati za funkciju ministra ili zamjenika ministra u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ispunjavaju sve potrebne uslove propisane odredbama člana 1.6, 1.7, i 4.2 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine za imenovanje na funkcije u Vijeće ministara Bosne i Hercegovine.

Potvrde su izdate za sljedeće osobe: Davor Bunoza, kandidat za funkciju ministra pravde BiH, Dubravka Bošnjak, kandidatkinja za funkciju ministrice civilnih poslova BiH, Staša Košarac, kandidat za funkciju ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Nenad Nešić, kandidat za funkciju ministra sigurnosti BiH, Zoran Tegeltija, kandidat za funkciju ministra finansija i trezora BiH, Ljiljana Lovrić, kandidatkinja za funkciju zamjenice ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Ivica Bošnjak, kandidat za funkciju zamjenika ministra sigurnosti BiH, Slaven Galić, kandidat za funkciju zamjenika ministra odbrane BiH, Josip Brkić, kandidat za funkciju zamjenika ministra vanjskih poslova BiH, Aleksandar Goganović, kandidat za funkciju zamjenika ministra odbrane BiH, Ognjen Janjić, kandidat za funkciju zamjenika ministra komunikacija i prometa BiH, Marijana Mojić, kandidatkinja za funkciju zamjenice ministra civilnih poslova BiH, Elmedin Konaković, kandidat za funkciju ministra vanjskih poslova BiH, Zukan Helez, kandidat za funkciju ministra odbrane BiH, Elvir Mahmuzić, kandidat za funkciju zamjenika ministra pravde BiH, Muhamed Hasanović, kandidat za funkciju zamjenika ministra finansija i trezora BiH, Edin Forto, kandidat za funkciju ministra komunikacija i prometa BiH, Duška Jurišić, kandidat za funkciju zamjenice ministra za ljudska prava i izbjeglice BiH i Sevlid Hurić, kandidat za funkciju ministra za ljudska prava i izbjeglice BiH.