Tarikovo brdo ili Gibraltar, zemlja nazvana po velikom muslimanskom osvajaču Tariku Ibn Zijadu, kroz historiju je bila predmet spora različitih strana, najčešće Španije i Velike Britanije. 

Trenutno je Gibraltar pod upravom Velike Britanije, ali se čini da na ovom ostrvu postoje značajne razlike u odnosu na stavove zvaničnog Londona. 

U prilog ovoj konstataciji ide činjenica da je tokom održavanja referenduma za izlazak Velike Britanije iz Evropske unije (Brexit) velika većina stanovnika Gibraltara izrazila želju da ostanu dijelom "evropske porodice".

Od 1713. godine i rata za Špansko naslijeđe, Gibraltarom upravlja Velika Britanija, ali su mnogi sporovi između Španije i Velike Britanije aktivni i danas. 

Mnoga su nejasnoće vezane za Gibraltar, posebno od izlaska Velike Britanije iz Evropske unije. Novi ministar vanjskih poslova Španije, Jose Manuel Alvares, otišao je u Veliku Britaniju kako bi sa svojim britanskim kolegama razgovarao o nacrtu sporazuma o Gibraltaru koji je pripremila Evropska unija. 

Ministar vanjskih poslova Velike Britanije Dominic Rab naveo je da se ne slaže sa odlukama Evropske unije o pitanju Gibraltara, smatrajući ih da one direktno narušavaju britanski suverenitet nad ovim područjem. 

Problem za obje strane predstavljaju određeni nesporazumi vezani za granični prijelaz, koji je faktički nakon izlaska Velike Britanije iz Evropske unije otežao kretanje mnogobrojnim prekograničnim radnicima. 

Težnja Španije je da Gibraltar bude unutar Šengena, što Velika Britanija nije. Na taj način bi se u velikoj mjeri olakšalo svakodnevno kretanje u pograničnoj zoni. 

Slične probleme Velika Britanija ima i u graničnoj zoni između Sjeverne Irske i Republike Irske, koja je takođe pogođena izlaskom Velike Britanije iz Evropske unije. 

Dominicu Rabu i ostatku administracije slijede teški zadaci, koji su izgleda sve većeg obima od kada su na snazi određeni zakoni direktno povezani sa Brexitom.