Bošnjačko nacionalno vijeće Srbije, najoštrije je osudilo novi "progon" bosanskog jezika iz obrazovnog sistema Srbije, koje ima za cilj provođenje asimilatorske politike prema bošnjačkom narodu.

Saopštene krovne institucije Bošnjaka prenosima u cjelosti.

Bošnjačko nacionalno vijeće, krovna institucija Bošnjaka, izražava najoštriju osudu  politici negiranja bosanskog kao maternjeg jezika bošnjačkog naroda i odlučno zahtijeva od Ministarstva prosvjete, nauke i tehnološkog razvoja povlačenje iz upotrebe i zabranu spornog udžbenika kojim se negira postojanje bosanskog kao maternjeg jezika bošnjačkog naroda.

Državni organi Republike Srbije nastavljaju sa praksom grubog kršenja ljudskih i manjinskih prava i diskriminaciju pripadnika bošnjačkog naroda i drugih nevećinskih nacionalnih zajednica u Srbiji. Najnoviji primjer takvog postupanja je izdavanje udžbenika gramatike srpskog jezika „S reči na dela“ za učenike osmog razreda osnovne škole, u kojem se osmišljeno umeće naučno netačna, krajnje apsurdna i uvredljiva teza kako je bosanski jezik samo jedan od naziva srpskog jezika. 

Bošnjačko nacionalno vijeće traži prekidanje dalje asimilatorske politike zvaničnih državnih organa i srpskih nacionalističkih institucija i poštovanje zakona, Ustava Republike Srbije i odredbi međunarodnog prava. Bošnjačko nacionalno vijeće podsjeća javnost da je Republika Srbija, još 2005. godine, ratifikovala Evropsku povelju o regionalnim ili manjinskim jezicima na način da se među manjinskim jezicima koji se upotrebljavaju u Srbiji jasno i nedvosmisleno navodi i bosanski jezik.

Konstatacija da grupi južnoslavenskih jezika na području Srbije pripadaju srpski, slovenski, makedonski i bugarski jezik, a da Hrvati, Bošnjaci i neki Crnogorci srpski jezik nazivaju hrvatski, bosanski i crnogorski duboko zadire u identitet Bošnjaka a i drugih navedenih naroda i dio je asimilatorske politike zvaničnih državnih organa Srbije i njihovih institucija. 

Odobravanje udžbenika, kroz koji se na osmišljen način osporava pravo na sopstveni jezik bošnjačkom narodu u Srbiji, dio je programa Srpske akademije nauka i umjetnosti kojim se nastoji negirati sve što nije srpsko, dovesti u pitanje autohtonost bošnjačkog naroda na ovim prostorima i vratiti točak historije unazad. Što je najgore, kroz ovakve programe obrazuju se mlade generacije srpske djece koje stiču znanje da bosanski jezik a time i Bošnjaci ne postoje i da je to izmišljena nacija pa će budući naraštaji umjesto pomiriteljske  voditi velikosrpsku politiku koja vodi destabilizaciji regiona.

Povodom konkretnog slučaja, kao još jednog od pokušaja osporavanja nacionalnog identiteta bošnjačkog naroda i njegovog prava na svoj maternjih jezik, Bošnjačko nacionalno vijeće obratiće se za reakciju svim relevantnim domaćim i međunarodnim faktorima.