Sve više se aktualizira priča o tome da bi uslijed migracionih kretanja Bosna i Hercegovina u narednih nekoliko godina mogla početi sa masovnijim uvozom radne snage u određenim poslovnim oblastima. 

Da ova teza nije daleko od istine govore i podaci Agencije za rad i zapošljavanje BiH u kojima se navodi povećan broj izdanih radnih dozvola na teritoriji entiteta FBiH.

U prvoj polovini 2021. godine ukupno je izdato 479 radnih dozvola za strane državljane u Federaciji BiH.

Posmatrano po djelatnostima, najviše radnih dozvola izdato je u trgovini (125), te u poslovanju nekretninama (114).

Najviše radnih dozvola je izdato državljanima Turske (49), Kuvajta (48), Srbije (40), Ujedinjenih arapskih emirata (38), Egipta (36), Sirije (33) i Hrvatske (25).

Po stručnoj spremi najviše radnih dozvola je izdato za osobe sa VSS (250) i SSS (154), potvrđeno je Feni iz Agencije za rad i zapošljavanje BiH.

Prema podacima Fedralnog zavoda za zapošljavanje, na dan 30. septembra 2021. na evidencijama kantonalnih službi za zapošljavanje bilo je registrirano 305.395 osoba.

Od ukupnog broja nezaposlenih, 211.926 (69,39 posto) je stručnih, 93.469 (30,61 posto) su nestručne osobe, a njih 97.993 (32,09 posto) prvi put traži zaposlenje.

Na evidenciji nezaposlenih bilo je registrirano 74.626 osobau  dobi između 15 i 29 godina.