Nastava na bosanskom jeziku u školama širom Sandžaka započela je zvanično 2013. godine. Prvoj generaciji polaznika  pristupilo je 4. 545 učenika koji su izrazili želju da nastavu pohađaju na svom maternjem jeziku. 

Prema zvaničnim podacima Bošnjačkog nacionalnog vijeća (BNV), broj onih koji se opredjeljuju za učenje po bosanskom nastavnom planu i programu u Sandžaku iz godine u godinu je rastao. U prilog ovoj činjenici govore prezentirani podaci za prethodnu školsku godinu u kojoj je nastavu na bosanskom jeziku pohađalo ukupno 16. 855 učenika.

Bitno je napomenuti da se nastava na bosanskom jeziku odvija u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama u Novom Pazaru, Tutinu, Sjenici i Prijepolju.

Uzmemo li u obzir trend kontinuiranog rasta u posljednjih osam godina, s pravom možemo očekivati povećanje broja djecu koja će se opredijeliti za bosanski plan i program.