Jasmina Biščević-Tokić, zastupnica u Skupštini Kantona Sarajevo i predsjednica Glavnog odbora Stranke demokratske akcije, na svom Facebook profilu ukratko je objasnila kako "transparentna, hrabra i poštena" Vlada KS troši budžetski novac, tj. novac građana.

Kako piše, koliko je jaka spona između Vlade KS i Opće bolnice "Abdulah Nakaš" najbolje pokazaje to da Opća bolnica u 2019. godini raspisuje konkurs za prijem u radni odnos pet pedijatara i zapošljava ljekare iz drugih kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine. Svi ljekari koji su prešli iz svojih ustanova bili su vezani ugovorom za dobijene specijalizacije te su bili dužni ostati na specijalizaciji do isteka ugovora. S obzirom na to da su napustili ranije svoje ustanove, dužni su bili izmiriti troškove svojih specijalizacija.

"Prelazak ljekara je očito već ranije bio dogovoren iako se na ovaj način uništavaju druge ustanove u FBiH. Skupština KS je na 23. Hitnoj sjednici, održanoj 19. aprila 2022. godine, usvojila dva amandmana zastupnika Vibora Handžića kojim se izdvajaju sredstva za namirenje obaveza prema zdravstvenim ustanovama za prelazak 5 doktora specijalista pedijatrije u JU Opća bolnica "Prim. dr. Abdulah Nakaš" u iznosu od 500.000 KM. Nećete povjerovati kakav pravni osnov za isplatu navedenih sredstava daje ova 'transparentna, hrabra, poštena' Vlada za gore navedeni primjer - da se isto treba tretirati kao plaćanje specijalizacija, uz jedinu razliku što bi ovo bilo retroaktivno plaćanje specijalizacija", istakla je Biščević-Tokić.

Ona dodaje da ni Zakon o zdravstvenoj zaštiti (Sl. novine FBiH br. 46/10 i 75/13), kao i Pravilnik o specijalizacijama i subspecijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika (Sl. novine FBiH br. 75/20), ne poznaju niti propisuju isplatu navedenih sredstava kao plaćanje specijalizacije, što bi u ovom slučaju bilo retroaktivno plaćanje specijalizacija. Dakle, ona pojašnjava, sve u suprotnosti sa Zakonom i Pravilnikom.

"Ovaj amandman omogućava ljekarima u FBiH koji su vezani ugovorom sa svojim poslodavcem zbog plaćanja specijalizacije da slobodno prelaze u druge ustanove jer Vlada KS pregovara i plaća prekinute ugovore. Postavljam pitanje zašto se u Domu zdravlja u KS nije uradilo na isti način jer su i tamo potrebni pedijatri, koji je pravni osnov, odnosno na koji način i na osnovu kojeg zakona ili podzakonskog akta vrše izbor, tj. odobravaju koji ljekari i u koje ustanove mogu preći i koristiti ovu mogućnost? Da li nas ovakvo postupanje vodi ka pravnoj neisgurnosti? Da li su razmišljali da na ovaj način te druge ustanove nemaju pedijatra narednih pet godina, da je neka beba u drugom kantonu uskraćena za uslugu? Na ovaj način Facebook Vlada urušava druge Kantone u FBiH, jer za njih je bitna samo 'Republika Sarajevo'", poručila je.