Vijeće ministara Bosne i Hercegovine jednoglasno je dopunilo odluku o traženju međunarodne pomoći za zaštitu i spasavanje u gašenju požara, koju je predložilo državno Ministarstvo sigurnosti. Dopunom Odluke zatražena je međunarodna podrška u gašenju požara u vidu vatrogasnih snaga, sredstava i letjelica za gašenje požara iz zemalja sa kojima Bosna i Hercegovina ima potpisane sporazume i memorandume o saradnji u zaštiti i spasavanju, te letjelica kroz procedure Mehanizma za civilnu zaštitu Evropske unije (EU).

Na ovaj način Vijeće ministara BiH dopunilo je prošlosedmičnu odluku kojom je zatražio od Republike Hrvatske međunarodnu pomoć u vidu slanja letjelica (kanadera) sa posadom radi pomoći u gašenju požara u BiH.

Traženje šire međunarodne podrške u gašenju požara u BiH iz zemlje i vazduha uslijedilo je nakon eskalacije požara u BiH, naročito na području opštine Posušje - Nacionalni park "Blidinje", te područja Parka prirode "Sutjeska".

Požare u BiH iz vazduha gase helikopteri Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, Helikopterski servis Republike Srpske i kanader Ratnog vazduhoplovstva Republike Hrvatske.

Odluka o traženju međunarodne pomoći za zaštitu i spasavanje u gašenju požara biće objavljena u "Službenom glasniku BiH", a važiće dok traje opasnost od požara.