Prema Međunarodnoj agenciji za energiju, udio Azije u globalnoj potrošnji električne energije brzo je porastao sa samo četvrtine u 2000. godini. Kina je najveći faktor u ovoj transformaciji. Dok je 2000. godine koristila samo 10 posto svjetske energije, predviđa se da će taj udio biti do 33 posto 2025. godine.

Iako je rast kineske populacije sada usporio, rastući životni standard i dalje pokreće rast potražnje za električnom energijom. Očekuje se da će druge velike zemlje u Aziji populacijiski rasti do druge polovine ovog stoljeća, što znači još veću potražnju za električnom energijom jer ove nacije rastu u broju stanovnika i ekonomskom razvoju. Azija sve više koristi obnovljive izvore električne energije, ali se, dijelom zbog svoje ogromne potražnje, na mnogim mjestima oslanja i na električnu energiju iz uglja. Kina je, na primjer, u velikoj mjeri povećala oba izvora električne energije.

Unatoč tekućoj izgradnji elektrana na ugalj, očekuje se da će emisije stakleničkih plinova koje proizvodi Kina uskoro početi padati, ali će i dalje ostati visoke. Očekuje se da će emisije i drugih azijskih zemalja nastaviti rasti.