Prve na listi su Sjedinjene Države koje imaju najveći broj posjeta skijaša od bilo koje zemlje po sezoni, a slijede ih Austrija i Francuska, prema nedavnom izvještaju o skijaškom turizmu Laurenta Vanata.

Ova tri države imaju i najviše žičara sa po oko 3.000. Alpe privlače 40 posto svjetskih posjeta skijaša i najposjećenija su skijaška destinacija u svijetu.

Pandemija Covida u velikoj je mjeri utjecala na skijašku industriju, a sezona 2020/21. Bila je najlošija u ovom milenijumu sa samo 201,2 miliona posjeta skijaša širom svijeta. Da bi se ovo stavilo u kontekst, globalni nivoi posjeta varira između 350 i 380 miliona skijaša od 2000. godine.

Međutim, nekoliko odabranih zemalja imalo je odlične rezultate jer su ograničenja putovanja u inozemstvo pomogla povećanju nivoa domaćih posjeta, uključujući Rusiju i Rumuniju, koje su, prema izvještaju, 2020/21. imale svoje najbolje sezone.
Sljedeći grafikon prikazuje broj posjeta skijalištima po zemlji na osnovu posljednjih petogodišnjih prosjeka.

Izvor: Statista