"Jedan od glavnih ciljeva brojnih kontakata koje ostvaruje Ambasada Bosne i Hercegovine u Kraljevini Nizozemskoj je predstavljanje naše zemlje nizozemskim partnerima te slanje slike o BiH kao interesantnoj privrednoj, kulturnoj i turističkoj destinaciji", kazao je u razgovoru za Fenu ambasador BiH u toj zemlji Almir Šahović.

Ti kontakti, pojasnio je, ostvaruju se s nadležnim nizozemskim inistitucijama, kao i mnoštvom drugih aktera nizozemskog društva - univerzitetima, školama, kulturnim ustanovama, turističkim operaterima, kompanijama, medijima, lokalnim zajednicama te različitim udruženjima građana.

Govoreći o aktivnostima Ambasade BiH u Nizozemskoj, Šahović naglašava da s obzirom na pendemiju koja traje već dvije godine u proteklom periodu Ambasada nije bila u mogućnosti da realizira sve programe iz domena promocije BiH u toj zemlji, ali da su uspjeli održati redovni kontakt sa svim najznačajnijim partnerima kako bi zadržali njihovu pažnju na BiH.

"Poseban akcent u proteklom periodu smo stavili na promociju BiH kao interesantne turističke destinacije za nizozemske turiste, posebno u domenu zimskog turizma. Nizozemska je jedna od zemalja članica Evropske unije čiji građani najviše upražnjavaju skijaški turizam, uprkos činjenici da im geografski uslovi ne omogućuju da to čine u njihovoj zemlji", podvukao je ambasador.

On također smatra da postoje realne mogućnosti za značajno povećanje broja nizozemskih turista u BiH u narednom periodu.

"U tom smislu, Ambasada je krajem prošle godine izdala i newsletter posvećen zimskim turističkim potencijalima naše zemlje, koji smo distribuirali na oko 1.000 ciljanih adresa. Naredni korak u promociji bh. turizma bi trebala biti organizacija promocije turističke ponude BiH za nizozemske turističke agencije ove jeseni, ukoliko to epidemiloška situacija dozvoli. Pored promocije privrede i turizma, Ambasada u narednom periodu namjerava intenzivirati i aktivnosti na promociji kulture naše zemlje, te povezivanju kulturnih, ali i školskih i visokoškolskih ustanova dviju zemalja", ustvrdio je on.

Šahović je podvukao da u svim aktivnostima Ambasada BiH ima veoma dobru saradnju s dijasporom.

"Prema našim procjenama, u Nizozemskoj boravi oko 60.000 građana bh. porijekla. Naša dijaspora je veoma dobro integrirana u nizozemsko društvo, a u isto vrijeme uspjela je i da sačuva veoma bliske odnose sa svojom domovinom. Na taj način, bh. dijaspora predstavlja svojevrstan most između dvije zemlje, i kao takva ima velike potencijale za dalje unapređenje konkretne saradnje između BiH i Nizozemske", podvukao je na kraju razgovora za Fenu ambasador BiH u Nizozemskoj Almir Šahović.