Premijerka Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) Goražde Aida Obuća zadovoljna je podrškom koju Vlada Federacije BiH pruža tom kantonu u kontinuitetu. Podsjeća da već treću godinu zaredom, iz federalnog budžeta taj kanton dobija isti iznos novčanih sredstava u vidu granta, oko 4,1 milion KM što je veoma značajna finansijska podrška za budžet BPK-a Goražde.

"Uzme li se u obzir iznos našeg budžeta, to je negdje oko 10 posto što je veoma značajno. Upravo zahvaljujući toj podršci, mi smo uglavnom uspjevali da finansiramo naše osnovne ustavne nadležnosti kada je u pitanju provođenje strukturalnih reformi poput reforme javne uprave, zatim donošenje zakonskih rješenja kojima se poboljšava radno-pravni status uposlenika, prije svega u MUP-u i državnih službenika, zaposlenika u zdravstvu, kao i uposlenika unutar pravosudnih organa", pojašnjava Obuća.

Naglašava da zbog nedostatka finansijskih sredstava, od donošenja federalnih zakona prije 10-12 godina, oni nisu bili usklađeni na području BPK Goražde.

"Zbog toga su recimo policajci i državni službenici u BPK imali puno manja lična primanja nego njihove kolege u drugim dijelovima FBiH. Mi smo zahvaljujući upravo podršci Vlade FBiH mogli usvojiti ta zakonska rješenja, potpisati kolektivne ugovore i stvoriti uslove da se povećaju plate u MUP-u i Upravi policije od prošlog mjeseca, a državnim službenicima i uposlenicima u zdravstvu se uvećane plate isplaćuju od početka ove godine što je jako dobro imajući u vidu da je došlo do poskljupljenja osnovnih životnih namirnica i životnog standarda kako u FBiH tako i u BPK", ističe Obuća.

Posebno je, kaže, bitna podrška projektima od značaja za BPK Goražde koji se finansiraju kako iz sredstava granta, tako i putem resornih federalnih ministarstava. "Upravo zahvaljujući sredstvima Vlade FBiH uspjeli smo da završimo projekte koji su u interesu svih građana. Tu prije svega mislim na uspostavu Hemodijaliznog centra u koji je investirano oko 1,5 miliona KM, zatim centralno spomen obilježje braniocima Goražda na čiju smo izgradnju čekali više 20 godina, tu je i rekonstrukcija putnih pravaca na području BPK", precizirala je ona.

Premijerka BPK tvrdi da je zahvaljujući podršci Vladi FBiH omogućeno da se ona u većem obimu pruža raznim segmentima.

"Ove godine planiran je puno veći iznos za podršku obrtnicima i privrednicima jer donijeli smo odluku da to bude 300.000 KM. Od toga, 100.000 KM planirano je za obrt i srodna udruženja, a 200.000 KM za mala preduzeća. Bitno nam je da ulažemo u razvoj industrijskih zona, jačamo kapacitete javnih zdravstvenih ustanova, naših osnovnih i srednjih škola, te ćemo i ove godine sanirati i rekonstruisati veliki broj tih objekta u vlasništvu kantona, počev od zgrade MUP- a, zatim ministarstva za finansije gdje je smješten i Kantonalni sud, zatim Zavoda za javno zdravstvo i Službe za zapošljavanje. Podrška projektima nižih nivoa vlasti je takođe jako bitna i mi zahvaljujući sredstvima iz FBiH vršimo disperziju njihovog uticaja i na lokalne zajednice i ta podrška s federalnog nivoa koja dođe u Budžet BPK u konačnici dolazi do svakog građanina na cijeloj teritoriji kantona." 

Dodaje da je kontinuitet podrške sa federalnog nivoa doprinio značajnoj stabilizaciji kantonalnog budžeta o čemu svjedoči i činjenica da je tekuća, jedna od najstabilnijih finansijskih godina. "Prilivi u budžet su jako dobri, čak i bolji od procjena, i to nam daje mogućnost da u potpunosti saniramo i zatečeni deficit koji je u trenutku preuzimanja mandata iznosio oko 10 miliona KM, ali zahvaljujući kontinuitetu podrške te uz racionalno planiranje i trošenje finansijskih sredstava i potpuno poštivanje Zakona o izvršenju budžeta, uspjeli smo da u potpunosti saniramo taj deficit i sada mogu reći da je BPK Goražde kanton koji u ovom trenutku nema budžetskog deficita", podvukla je.

Uz svu ostalu, posebno bitnom Obuća ocjenjuje podršku Vlade FBiH najznačajnijem infrastrukturnom projektu za BPK Goražde, a riječ je o izgradnji brze ceste Goražde - Sarajevo i tunelu Hranjen što je, kako kaže, projekt u čiji završetak vjeruje od samog početka 2018. godine. Smatra da građani BPK Goražde konačno trebaju dobiti kvalitetnu putnu komunikaciju koja im je davno obećana.

"Mislim da ovaj projekt mora biti završen i da kalkulacije u tom smislu ne bi trebale biti predmet političkog prepucavanja i predizborne kampanje bilo koje političke partije jer građani Goražda ne zaslužuju da se na njima i ovom historijskom projektu vodi predizborna kampanja. Mi smo se prema ovom projektu ponašali isto od samog početka do danas, radili i vjerovali u njegov pozitivan ishod. Ohrabrujuće je da je sa promjenom uprave JP Autoceste FBiH došlo do nekog ozbiljnijeg pristupa kada je u pitanju realizacija ovog projekta, kroz transparentnost u iznošenju svih informacija koje su bitne da se predoče građanima i kroz kontinuirani rad. Rezultat toga je i raspisani tender i otvaranje ponuda, i očekivanje potpisivanja ugovora i početak radova krajem ovog mjeseca", navela je Obuća.

Ocjenjuje da je iznos finansijskih sredstava od 32.500.000 KM koja su predviđena u ovoj godini, veoma značajna podrška.

"Ono što je još bitnije jeste da se nastavi s realizacijom i da se sredstva u kontinuitetu planiraju unutar budžeta Vlade FBiH odnosno JP Autoceste i da se u konačnici završi, ne samo prokopavanje tunela Hranjen predviđeno LOT-om 1 već i izgradnja pristupnih puteva da bi mi u konačnici dobili jednu savremenu putnu komunikaciju. Mnogi koji su i na početku bili protivnici ovog prjekta smatrali su da on nije ekonomski opravdan iz razloga što na cijeloj regiji nema dovoljan broj stanovnika. Međutim, ono što u perspektivi otvara mogućnost jeste da blizina s glavnim gradom i bolja putna komunikacija može ići u pravcu i da se ljudi koji su nekada otišli sa ovih prostora, vremenom vrate u ovaj lijepi kraj sa mnogo potencijala koji se u perspektivi može iskoristiti."