Advokatske komore Federacije BiH i Rs-a izražavaju ozbiljnu zabrinutost posljednjim dešavanjima u vezi sa Sudom Bosne i Hercegovine - saopćeno je iz tih komora. 

U saopćenju se navodi da su sa nevjericom čitali i pratili informacije o ishodu presude u predmetu "Respiratori", koje su se pojavile u medijima pet, šest dana prije zakazanog ročišta za zvanično objavljivanje presude.

Dodaje se da se nevjerica pretvorila u ozbiljnu zabrinutost i "uzdrmala povjerenje u ovu pravosudnu instituciju, danom objave presude i činjenicom da je izreka presude bila identična sa onom kojom je javnost bila upoznata putem medija, pet, šest dana prije objave". 

- Nemamo namjeru komentarisati presudu, niti se upuštati u materijalno pravne i procesne aspekte ovog procesa, ali ne možemo, kao dio pravosudnog sistema BiH, da ne izrazimo svoj stav da ovakve situacije unose dodatno i duboko nepovjerenje u reformu pravosuđa i pravosuđe u cjelini, ali i u integritet sudaca, te ozbiljno narušava pravo na pravično suđenje. 

Smatramo i očekujemo da će ovlaštene osobe u Sudu Bosne i Hercegovine izvršiti provjere, kako su pojedini mediji saznali za ishod procesa i kakva će presuda biti donesena, prije zakazanog dana njenog objavljivanja - navodi se u saopćenju.

Iz advokatskih komora Federacije BiH i Rs dodaju kako se istovremeno osjećaju obaveznim da skrenu pažnju i na nedavni incident koji se ticao sramoćenja sudije Osnovnog suda u Banjoj Luci od strane advokata, "koji se na najgrublji najnecivilizovaniji način obraćao sudiji tog Suda".

- Bez ikakvog opravdanja, u ovom slučaju, izvršeno je objavljivanje u javnost kompletnog dokumenta koji je sadržavao izraze vrijeđanja i omalovažavanja sudije - navodi se u saopćenju.

Advokati izražavaju najoštriju osudu na ovakva ponašanja zaposlenika suda, nosilaca pravosudnih funkcija, kao advokata.

- Apelujemo na Visoko sudsko i tužilačko vijeće, kao i na nosioce pravosudnih funkcija da svojim ličnim zalaganjem utiču da se ovakva ponašanja sankcionišu kada se utvrdi odgovornost onih koji istupaju u javnost na ovakav način, a da se u budućnosti spriječe ovakve ili slične situacije - saopćile su entitetske advokatske komore.