“Prelazimo na tačku broj pet. Prijedlog odluke o organizaciji i djelokrugu organa uprave Grada Sarajeva. Uz poziv za sjednicu, dostavljeni su materijali za ovu tačku dnevnog reda. Predlagač odluke je gradonačelnica Grada Sarajeva.” Izrečeno je dio oskudnog posla za koji je dobro plaćen Jasmin Ademović. Ingerencije Grada, a samim tim i Vijeća, uslovile su sadržaj i dinamiku sjednica. Zbog toga je i uloga predsjedavajućeg, svakoga do sada – pa tako i Ademovića mlađeg, svedena na rutinsko iščitavanje već pripremljenih koraka sjednice.

Ipak, za Ademovića ovo je posebna prilika da zablista na medijsko-političkom nebu. Politički netalentiran, uvjeren je da je izgovaranje napisanog “prijedlog odluke je razmatrala Komisija za Statut i akte, te izvještaji radnih tijela su dostupni” vrhunsko političko umijeće. Surov dokaz da i on misli da je genetski predodređen za velike stvari, poput čitanja sadržaja dnevnog reda, jeste ugovor koji je sklopljen s JP Televizija Kantona Sarajevo. Vrtoglavih 25.449,55 KM plaćeno je TVSA za usluge direktnog prijenosa sjednica Gradskog vijeća. Ugovor se odnosi na prenos osam sjednica, od 30. juna 2021. do 31. decembra 2021. godine.

Možemo li zamisliti šta bi se desilo da je neko koga “Trojka” proziva za korupciju i rasipništvo dao 25,5 hiljada maraka za ličnu promociju ove vrste? Toliki iznos budžetskog novca, međutim, evo nije problem za “Trojku” kada za njega treba kupiti uprte kamere i prijenos na TV ekranu. Ovdje je zanimljivo, i tu jasno vidimo tragove dogovorne korupcije u aktima broj 01-1222/21 od 31. maja 2021. i 01-1305/21 od 7. juna 2021. godine, koji su prijedlozi za ove usluge koje je poslala TVSA prema Gradskom vijeću. Već je sutradan u odnosu na drugi akt ponude TVSA ugovor potpisan. Sve je izvedeno po ideji i vijećničkoj inicijativi notornog Dragana Stevanovića, onog koji je Bošnjacima prijetio getom. Zaključak je potpisao i na realizaciju dostavio predsjedavajući Vijeća Ademović, a realizirala gradonačelnica Benjamina Karić, koja je s direktoricom TVSA Duškom Jurišić potpisala ugovor 8. juna 2021. godine.

Osim što je bitno od Ademovića napraviti prominentnog političara, čini se da ni odabir TV kuće za taj posao nije slučajan. Kao da su Gradsko vijeće, tačnije “Trojka”, i TVSA imali dogovor o uspostavljanju saradnje i prebacivanju 25,5 hiljada KM prema ovom mediju koji je već pokazao svoju servilnost kantonalnoj i pojedinim općinskim vlastima. To jasno dokazuju i aktivnosti Tužilaštva Kantona Sarajevo, koje provjerava nekadašnje članove upravljačkih struktura koji su na jednoj od sjednica Nadzornog odbora TVSA sredinom 2019. godine dogovarali manipuliranje konkursom za izbor članova Uprave, a sve da bi pogodovali željama Vlade KS, tadašnje “Šestorke”.

“Kada je u pitanju imenovanje, političko, nepolitičko, mi ćemo obavijestiti one koji su nas postavili za vršioce dužnosti da će biti raspisan konkurs. Vi, gospodo, ako hoćete da dovedete izvršnog direktora programa, recite mu da se prijavi na konkurs”, rekao je tadašnji predsjednik NO TVSA Vlastimir Mijović i dokazao da su poštenje, narod i pravda puke riječi od prašine bačene u oči glasačima. Sadržaj zasjedanja Vijeća nezanimljiv je za širu publiku jer Grad, kao nivo vlasti, nema ingerencije i toliko projekata i odluka koji bi mogle rezultirati da sjednice neko s interesiranjem prati, i to po nekoliko sati. Zato nije moguće naći racionalnu opravdanost za trošenje tolikog budžetskog novca za žive TV prijenose. “Trojka” je poznata po disproporcionalnom hvalisanju u odnosu na rezultate, pa otuda i nadimak “Facebook vlada”. Ipak, niko nije vjerovao da će biti toliko bezobzirni i dati narodni novac za stvaranje privida bitnosti njihovih besjeda čak i na sjednicama Gradskog vijeća.

Uključenjem kamera i ugurivanjem na TV ekran, pa onda višesatnim pojavljivanju na njemu, Ademović i “Trojka” hoće nasilu pred oči gledateljima. Ademović je navikao plaćati sponzorirane Facebook objave o svojim nebitnim aktivnostima za koje je umislio da su odlučujuće za sudbinu grada, države i naroda, ali je davanje desetina hiljada maraka narodnog novca za TV prijenose do sada neviđena bahata zloupotreba položaja i ovlasti. Gradskoj upravi javile su se i druge TV kuće jeftinijim ponudama, ali ih “Trojka” nije razmatrala.