Tokom 2020. godine, zbog pandemije i usporavanja ekonomije, Porezna uprava Federacije BiH objavila je da su poslovni subjekti evidentirali pad prometa putem fisklanih uređaja za  4,19 milijardi maraka. U prijevodu, prodaja u Federaciji Bosne i Hercegovine fizičkim licima, ali i firmama, smanjena je za ovaj iznos.

U decembru 2020. godine najveći promet putem fiskalnih uređaja zabilježen je u Kantonu Sarajevo – 12 milijardi maraka – što je za 1,5 milijardi maraka manje nego u istom mjesecu 2019. godine. Slijede Tuzlanski kanton i Zeničko-dobojski s prometom od 7,9 i 6,2 milijarde maraka i smanjenjem za oko 500 i 200 miliona maraka u odnosu na decembar 2019. godine.

Gledjaući po općinama, sarajevska općina Novi Grad imala je najveći promet u decembru u iznosu od 314 miliona maraka, dok je općina Dobretići imala najmanji promet od svega 132.000 maraka.