fbpx

Terapiju niti kažu, niti znaju

Oni hoće još jednom da osloba¬đaju već oslobođenu Bosnu, a onaj njen nesretniji, neoslobođeni dio os¬tavljaju drugima. Eto zašto kažem da se radi o borbi za vlast. Istina, borba za vlast u de-mokratskoj Bosni, u ovakvoj kakvu smo je mi napravili, legalna je stvar, pa neka im je sretno. Ali borbu za vlast ne treba brkati s patriotizmom

 

Jučer je u Sarajevu osnovana nova stranka. Njeni osnivači kažu da se bo­re za bosansku Bosnu. Hoće valjda da kažu da se mi zalažemo za musli­mansku Bosnu. Pa dobro, neka im bude, mada će prije biti da se oni ne bore za Bosnu, nego za vlast u Bosni, a to nisu iste stvari.

Jer, na dijelu Bosne koji je Bosanska armija oslobodila, borba za bosansku Bosnu je dobivena, tu borbu treba voditi i dobiti na dijelu Bosne koji je trenutno pod srpskom i hrvatskom kontrolom. Hoće li oni tu biljku – bosansku Bosnu – zasaditi u Banjoj Luci, Bijeljini, Čapljini, Livnu?

Ako hoće, njihov trud je vrijedan svake hvale, pa bismo i mi svi glasali za tu stranku. Ali, selameta za to nema. To oni ne kane. Oni hoće još jednom da osloba­đaju već oslobođenu Bosnu, a onaj njen nesretniji, neoslobođeni dio os­tavljaju drugima.

Eto zašto kažem da se radi o borbi za vlast. Istina, borba za vlast u de­mokratskoj Bosni, u ovakvoj kakvu smo je mi napravili, legalna je stvar, pa neka im je sretno. Ali borbu za vlast ne treba brkati s patriotizmom. Patriotizam i briga za demokratiju nešto su drugo. Ako, pak, nije borba za vlast, onda se radi o pokušaju da se opameti bošnjački narod koji se previše osvijestio pa previše traži. Potrebno je sada taj narod malo smiriti.

Ima ih koji tvrde da je ovdje na djelu fundamentalizam, naravno, islam­ski. Dokaz za to je što predsjednik države ide petkom na džumu. I uva­ženi predsjednik Clinton i kancelar Kohl idu u crkvu, pa to niko ne sma­tra ničim sumnjivim.

Imao sam običaj da svoje kritičare iz opozicije upitam šta predlažu. Isti­na je, kažem, da Federacija ne ide – šta predlažeš? U Bosni su tri vojske, to je veoma loše, imate li prijedlog šta učiniti da bude jedna, bosanska? U Mostaru HVO (ili HDZ) odugovlači, šta mislite da bi trebalo učiniti da opstrukcije više ne bude? Hrvatska vodi dvoličnu politiku, predlažete li da prekinemo odnose itd.?

Kao što znate, takvih i sličnih pitanja ima napretek. Moji sagovornici bili su obično ljudi s akademskim titulama, ali nikada, baš nikada, nisam dobio odgovor, niti sam imao utisak da ga moji učeni sagovornici znaju. Ti kritičari su poput liječnika koji vam kaže da imate groznicu, što i vi sami dobro znate, ali vam terapiju niti kažu, niti znaju.

Uostalom, vi ih poznate, postavite im navedena ili dru­ga pitanja, pa ćete se uvjeriti u ovo što govorim. Stoga, dolazim do zak­ljučka da ne treba da se osvrćem na njihove priče i da treba da idem svojim putem. Nema čarobnog rješenja, preostaje samo strpljiv i upo­ran rad.

O strankama nastalim iz SDA, Alija Izetbegović, Sjećanja: autobiografski zapis, OKO, Sarajevo, 2005, str. 339-343.

PROČITAJTE I...

Izložbu čini 15 panela koji predstavljaju autore mevluda u Bosni i Hercegovini: Ali-dede Bošnjaka, Sulejmana Čelebija, Saliha Gaševića, Muharema Dizdarevića, Arifa Sarajliju, Safet-bega Bašagića, hafiza Seida Zenunovića, Musu Ćazima Ćatića, Sejfullaha Prohu, Rešada Kadića, Ešrefa Kovačevića i Mustafu Jelovca. Rukopisi i štampana djela ovih autora čuvaju se u fondovima Biblioteke.

Zasigurno će ovaj slučaj negativno utjecati na opće raspoloženje kada su u pitanju humanitarne akcije i prouzrokovati nepovjerenje i prema onima koji su do sada radili posve transparentno te nisu bili predmet istraga i sumnjičenja. I to je nepopravljiva šteta koja je već učinjena ovim slučajem jer nijedno udruženje ili organizacija ne daju novac iz svog džepa, već od onog koji dobije od donatora. Stoga je urušavanje povjerenja javnosti najgore što se može desiti, posebice ako se slučajevi pronevjera posve ne rasvijetle, ako se dopusti kruženje glasina, ako se mogući krivci na vrijeme ne kažnjavaju. Upravo zato komentari koji se mogu pročitati na društvenim mrežama da se u slučaju Batko “hapsi najveći humanitarac” nisu na mjestu

PRIDRUŽITE SE DISKUSIJI

Podržite nas na Facebooku!