Ako se budemo odgovorno ponašali krivulja koja prikazuje razvoj epidemije u FBiH biće pod manjim kutom, što znači da će se pojavljivati manji broj slučajeva, rekao direktor Zavoda za javno zdravstvo FBiH