Budući da je bio izuzetan intelektualac, a kasnije i vrstan sufijski šejh, jedne ga je prilike neko upitao zbog čega ništa nije napisao, na šta je šejh odgovorio: “Sve je objavljeno. Sve je napisano. Samo treba čitati.”