“Strah od behara”, Refik Ličina, Buybook, Sarajevo, 2014, 161 stranica