U pismu koje je “Richmond Park” poslao institucijama u Bosni i Hercegovini navodi se da “Richmond Park Education” u Bosni i Hercegovini postoji već dvadeset godina, da sadrži četiri kampusa, i to u Tuzli, Sarajevu, Bihaću i Zenici, te da je osnivač šesnaest institucija