Arebicu je počela učiti 1946. godine kod hodže Ahmeta Muminovića te je za četiri godine savladala pismo koje i nakon 70 godina uspješno čita i piše. Nura Ferhatović kaže kako se u životu najviše služila arebicom i kako je latinicu i ćirilicu naučila iz novina